EȘECURILE ÎN INTELLIGENCE ȘI COMBATEREA LOR ÎN CONTEXTUL DE SECURITATE ACTUAL

Authors

  • Corina SINDIE Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

Abstract

Informația stă la baza oricărei decizii, cu atât mai mult cu cât fundamentează decizia în domeniul securității naționale. Astfel, serviciile de informații au obligația de a se perfecționa continuu, atât sistemic cât și din punct de vedere al metodelor și instrumentelor de lucru utilizate, astfel încât să furnizeze informația necesară, completă și în mod oportun. Noua ordine mondială a adus cu sine, pe termen scurt, nevoia de redefinire a intereselor naţionale în ceea ce privește latura lor axiologică, politicile de securitate şi, mai ales, a reformei şi modernizării structurilor guvernamentale și statale cu responsabilităţi în domeniul interesului naţional. Intelligence semnifică atât sursă a puterii naţionale, cât şi instrument de politică externă, utilizat în vederea îndeplinirii obiectivelor naţionale. Articolul tratează modul în care serviciile de intelligence se raportează la provocările transformării societății prin reformă și principiile care guvernează acest proces. Sunt puse sub lupă și câteva eșecuri, care confirmă conceptul de ,,Lebădă neagră" al lui Nicholas Taleb, necunoscutul și imprevizibilul fiind două variabile cu care serviciile se confruntă.

Author Biography

Corina SINDIE, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

Corina-Gabriela SINDIE Data și locul nașterii: 12.07.1985, București Doctorand în domeniul științe militare (UNAp) Fost director de comunicare în mediul privat, actualmente ofițer. Licențiată în Științele comunicării; Regie de Film și Televiziune; Masterate: Științele comunicării; Dramaturgie cinematografică. Scenaristică Film și TV. Realizator al mai multor scurt-metraje, dintre care unul premiat: ,,Femeia din biblioteca" Absolventă a cursurilor: Colegiului European de Securitate și Apărare (ESDC), Institutului Diplomatic Român (IDR), Programului de Studii Psihopedagogice (UNAp), Management organizațional (Universitatea de Vest din Timișoara). Activitate științifică: autor a 7 comunicări științifice și 5 articole.

References

SRI. Viziunea Strategică 2007-2010,

Strategia de Securitate Naţională a României, 2007

Abraham Shulsky, Gary J. Schmitt, Războiul tăcut, ediţia a 3-a

Abram N. Shulsky, Gary J. Schmitt, Războiul tăcut. Introducere în universul informaţiilor secrete, , Editura Polirom, Iaşi, 2008

Maurer, Alfred C., Tunstall, Marion D. and Keagle, James M. (eds.), Intelligence: Policy and Process. Boulder, Westview Press, 1985

Robert M. Clark, Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach, Ed. CQ Press – A Division of Congressional Quarterly Inc., Washington DC, SUA, 2007, p. 6.

Steve Tsang, Serviciile de Informaţii şi Drepturile Omului în era terorismului global, Editura Univers Enciclopedic, 2008

George Cristian Maior, Ionel Niţu (coord.), Ars Analytica, Editura Rao, Bucureşti, 2013

Karin Maria Megheșan, Intelligence, diplomație și decizia de politică externă. Rolul intelligence în negocierile internaionale, Teză de doctorat, Universitatea din București, 2011

Revista Română de Studii de Intelligence, nr. 3, octombrie 2010, nr. 6/decembrie 2011

http://www.animv.ro/files/RRSI--4-.pdf

http://www.sri.ro/fisiere/studii/TendinteInIntelligence.pdf,

Bursa, 13/03/2013

http://www.fbi.gov/about-us/intelligence/intelligence-cycle

http://www.journal.forces.gc.ca/vol15/no1/page44-eng.asp

http://www.sri.ro/fisiere/studii/TendinteInIntelligence.pdf

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole