Imagine copertă

IMPACTUL MODELELOR CONCEPTUALE ANTIAERIENE ÎN ACŢIUNILE MILITARE

Daniel ROMAN

Abstract


Evoluţia ştiinţelor din domeniul militar, a reprezentat şi continuă să reprezinte unul din elementele de referinţă cu privire la modalitatea de percepţie a lumii înconjurătoare sub aspectul securităţii şi siguranţei unui stat izolat sau în cadrul unei alianţe. Modelele conceptuale care definesc şi explicitează cadrul acţiunilor militare de o anumită tipologie, stau la baza aplicabilităţilor din sfera celor mai evoluate tehnologii. Apreciez particularitatea luptei cu inamicul aerian, din perspectivă tehnologică, ca unul din elementele de fundamentare a relaţiilor: „om – maşină de luptă”, „sistem de sisteme” sau entităţi purtătoare de inteligenţă artificială. Am considerat util de prezentat cele câteva aspecte identificate în urma demersului meu de cercetare cu privire la modurile de întrebuinţare în luptă a complexelor de rachete şi artilerie antiaeriană din forţele terestre pot avea impact asupra felului în care sunt elaborate tipurile şi modelele conceptuale de acţiuni militare în ansamblul lor.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


STEPHEN P. Robbins, "Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990;

COLECTIV, F.T./A.A./3/1 Manualul pentru luptă al divizionului de rachete antiaeriene/artilerie antiaeriană din cadrul forţelor terestre, Sibiu, 2005

BĂLĂCEANU Ion, Manual conducerea focului unităţilor de artilerie şi rachete antiaeriene, UNAp, Bucureşti, 1999

BĂLĂCEANU Ion, MARTIN Iulian, Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor contemporane, Editura ARS DOCENDI, Bucureşti, 2003

MARTIN Iulian, Tendinţe privind modernizarea şi întrebuinţarea sistemelor de artilerie şi rachete antiaeriene în concepţia unor armate moderne, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Editura Etnograph, Cluj Napoca, 2004;

MARTIN Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura UNAp, Bucureşti, 2015;

ROMAN Daniel, Referat de cercetare ştiinţifică cu tema „Aspecte privind eficacitatea sistemelor de foc antiaerian în condiţiile determinative de interoperabilitate în spaţiul de luptă multidimensional”, Biblioteca UNAp, Bucureşti, 2013;

ROMAN Daniel, Referat de cercetare ştiinţifică cu tema „Modele de lucru colaborativ privind funcţionarea sistemelor de foc antiaerian din perspectiva unor armate moderne”, Biblioteca UNAp, Bucureşti, 2014;

FM 44-100 US Army air and missiles defence operations, Department of the Army, Washington DC, 2000;

F.T./A.A./3/1 Manualul pentru luptă al divizionului de rachete antiaeriene/artilerie antiaeriană din cadrul forţelor terestre, Sibiu, 2005;

CHAVA Nachmias, Research Methods in the Social Sciences, Worth Publichers, 2008;

http://www.radartutorial.eu/02.basics/rp04.ro.html

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tun_antiaerian_Flak_88_mm

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/faadc2i.htm

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rachet%C4%83.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com