SECURITATEA, CAPACITATEA GEOPOLITICĂ, REZILIENȚA SOCIETALĂ ȘI POLITICILE PUBLICE PENTRU A O PUNE ÎN APLICARE

Authors

  • Iulian CHIFU

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-75

Keywords:

reziliență; ., competitivitate;, capacitate geopolitică;, securitate societală

Abstract

Reziliența a devenit un concept de primă importanță pentru amenințările hibride și pentru turbulențele convenționale de astăzi, chiar și pentru războaiele în toată regula din Europa. Dar, având în vedere că există o serie de teorii și definiții
ale acestui concept, ar trebui să se facă un anumit tip de raționalizare a lor, ca și în cazul instrumentelor necesare măsurării nivelului de reziliență al statelor, națiunilor și societăților. În plus, există o mulțime de proiecte, încercări și posibilități de
a face acest lucru, provenind din diferite discipline și domenii de cercetare, care trebuie, de asemenea, raționalizate. Mai important, trebuie să găsim un set adecvat de indicatori care să ne arate nivelul de reziliență al unui actor, pentru a propune
astfel o soluție de îmbunătățire și politici publice care să o pună în aplicare. Acesta este obiectivul nostru în cadrul unei abordări multiinstituționale, care va fi lansată în viitorul apropiat. Partea cea mai problematică este aceea de a găsi elemente
măsurabile, adecvate pentru a descrie unele dintre criteriile de reziliență care trebuie abordate, pentru a crea o hartă a indicatorilor și pentru a aborda, prin urmare, îmbunătățirea nivelului de reziliență.

References

Bremmer, Ian. 2012. Every Nation for Itself. Winners and Loosers in a G0 World. New York: Portfolio

Penguin.

Chifu, Iulian. 2015. „Prospective Analysis of Ukrainian Crisis: Scenarios for mid-long term evolution.”

Ukraine Analytica, Nr.1/9 38-45.

—. 2018a. „Războiul hibrid și reziliența societală. Planificarea apărării hibride.” Revista Infosfera 23-

—. 2018b. Understanding the Emerging Era of International Competition Theoretical and Historical

Perspectives; RAND Corporation, Research Report. https://www.rand.org/pubs/research_reports/

RR2726.html.

—. 2019. Decizia în Criză. București: Editura RAO.

—. 2022a. „Lecțiile conflictului din Ucraina și perspectiva rezilienței societale.” Revista Infosfera 4 (2):

-13.

—. 2022b. Reconfigurarea securității și Relațiilor Internaționale în Secolul 21. București: Editura ISPRI

– Ion I.C.Brătianu.

—. 2022c. „Reziliența contemporană: competitivitatea națiunilor, capabilitatea statelor și securitatea

societală.” Revista Infosfera.

—. 2022d. Studii prospective și metodologii alternative. Eșafodajul de securitate în secolul 21. București:

Editura RAO.

Chifu, Iulian, Nantoi Oazu și Sushko Oleksandr. 2008. Societal Security in the trilateral Region

Romania-Ukraine-Republic of Moldova/Securitate societală în regiunea trilateralei RomâniaUcraina-Republica Moldova, ediţie bilingvă. București: Editura Curtea Veche.

Chifu, Iulian și Britta Ramberg. 2007. Crisis management in Transitional Societies. Stokholm: Editura

CRISMART SNDC.

—. 2008. Managementul crizelor în societăţile în tranziţie, Cazul României,. Bucureşti: Editura RAO.

Daron, Acemoglu și Robinson A. James. 2013. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and

Poverty. London: Profile Books.

European Union. 2022. ”A strategic compass for security and defense, For a European Union that protects

its citizens, values and interests and contributes to international peace and security.” https://www.

eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf.

Fox, William T.R. 1944. Fox W. T. R., The Super-Powers: The United States, Britain, and the Soviet

Union – Their Responsibility for Peace. New York: Harcourt, Brace & Co.

Kissinger, Henry. 2015. Ordinea Mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei.

București: Editura RAO.

Lyall, Jason. 2022. ”How Inequality Hobbles Military Power. Divided Armies Struggle to Win, Foreign

Affairs.” https://www.foreignaffairs.com/ukraine/how-inequality-hobbles-military-power.

Mazarr, Michael J. 2022. ”The Societal Foundation of National Competitiveness, RAND Corporation.”

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA499-1.html.

Mazarr, Michael J., Jonathan S. Blake, Abigail Casey, Tim McDonald, Stephanie Pezard și Michael

Spirtas. 2018. ”Understanding the Emerging Era of International Competition. Theoretical and

Historical Perspective, Rand Corporation.” https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2726.

html.

NATO. 2022. ”Preparing for the Future: NATO 2030.” https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/

pdf/2022/3/pdf/sgar21-en.pdf#page=15.

—. 2021. ”Strengthen Resilience Commitment.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_

texts_185340.htm.

Roger, James. 2019. ”Audit of Geopolitical Capability. An assessment of 20 major powers, Henry

Jackson Society.” https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2019/01/HJS-2019-Auditof-Geopolitical-Capability-.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Septembrie 2022 23

Shea, Jamie. 2016. ”Resilience, a core element of collective defence.” https://www.nato.int/docu/

Review/2016/Also-in-2016/nato-defence-cyber-resilience/EN/index.htm.

Singer, J.D., Stuart Bremer și John Stuckey. 1972. Capability Distribution, uncertainty, and Major Power

War, 1820–1965, in B. Russett (ed.). Peace, War, and Numbers, Beverly Hills, California, Sage.

Stern, Eric K. 2001. Crisis Decisionmaking. A Cognitive-Institutional Approach. Stockholm: CRISMART

Downloads

Published

2022-10-12

Issue

Section

Articole