ATINGEREA PERFORMANŢEI ÎN CADRUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE – ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE

Authors

  • Florin MARDALE Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Atingerea unui nivel suficient al performanţei reprezintă atât un deziderat cât şi o necesitate. În actualele condiţii economice, în care reafirmarea tot mai accentuată a principiului economicităţii şi eficientizării activităţii sectorului public, desfăşurarea activităţii vizând în permanenţă gestionarea performantă a fondurilor publice a devenit o condiţie obligatorie pentru managementul organizaţiilor publice. O latură aparte a gestionării managementului fondurilor publice, o reprezintă achizițiile publice, un segment cu o pondere de aproape o cincime din PIB-ul mondial, acționând ca parte activă a comerțului mondial. Conceptual, achiziţiile publice au evoluat constant, inclusiv prevederile legale au ţinut pasul cu evoluţia obiectivă a solicitărilor şi necesităţilor autorităţilor publice dar şi a operatorilor economici. Necesităţile obiectiv determinate ale organizaţiilor publice trebui să se întâlnească prin intermediul achiziţiilor publice, cu interesele economice ale operatorilor privaţi ce acţionează pe piaţă, vizând în permanenţă atingerea performanţei.

Author Biography

Florin MARDALE, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 26.04.1976, în localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman. A absolvit în anul 1998 Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu, arma finanţe, iar în anul 2002, Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, specializarea finanţe-asigurări. A îndeplinit, după finalizarea studiilor militare, funcţia de ofiţer specialist, iar din anul 1999 este încadrat pe funcţia de contabil şef în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu. A participat în anul 2011, în cadrul unei echipe multinaţionale de audit, la evaluarea Situaţiilor financiare ale Forţei de Jandarmerie Europene de la Vicenza, Italia. Este expert contabil, membru CECCAR şi expert evaluator proprietăţi imobiliare.

References

Petre Duţu, Leadership şi management în armată, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2008

Constantin Drăghici, Mihai Pricop, Sisteme moderne în managementul aprovizionării, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1999

Dumitru Fundătură- coordonator și colectiv, Dicționar de management-aprovizionare-depozitare-desfacere, Editura Diaconul Coresi, București, 1992.

Sebastian Lazăr, Achiziții publice. Principii, proceduri, operațiuni, metodologie, Editura Wolters Kluwer, București, 2010

Gheorghe Minculete, Marketingul aprovizionărilor militare, Editura Sylvi, București, 1999

Gheorghe Minculete, Managementul achizițiilor, elemente de marketing, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2005

Ovidiu Nicolescu (coordonator), Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2000

Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2008

Ovidiu Nicolescu, Management, Editura Economică, Bucureşti, 1999

Ion Petrescu, Management, Editura Tipocrat Brașovia, Brașov, 1993

Dumitru-Daniel ȘERBAN, Achiziții publice. Jurisprudența Curții Europene de Justiție, Editura Hamangiu, București, 2011

Roger Abravanel, David Ernst, Alliance and aquisition strategies for European national champions, The McKinsey Quarterly Publishing, 1992

Michael J. Baker, Marketing, Editura Știință și Tehnică SA, București, 1997

Rob Dransfield, Human Resource Management, Heinemann Educational Publishers, Hallez Court, Jordan Hill, Oxford, 2000

Fundaţia Drucker, Organizaţia viitorului, Editura Teora, Bucureşti, 2000

Karl Raimund Popper, Societatea deschisă și dușmanii ei, Editura Humanitas, București, 2005

Philip Kotler, Nancy Lee, Marketing în sectorul public, Editura Meteor Press, București, 2008

George Soroș, Noua paradigmă a piețelor financiare:criza creditelor din 2008 și implicațiile ei, Editura Litera Internațional, București, 2008

Alvin Toffler, Eco-spasm, Spasmul economic, Editura Antet, București, 1996

Steven Stralser, MBA in a day, John Wiley&Sons. Inc, Hoboken, New Jersey, 2004

Christopher Molander, Jonathan Winterton, Managing Human Resource, Routlege Publishers, London, 1996

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole