Imagine copertă

PARTENERIATUL ESTIC ȘI GEOPOLITICA MĂRII NEGRE: PROVOCĂRI PENTRU SECURITATEA EUROPEANĂ

Silvia-Alexandra MATACHE-ZAHARIA

Abstract


Schimbarea contextului de securitate la Marea Neagră a determinat schimbarea paradigmei de cooperare în regiune, lansând noi provocări la adresa politicii externe și de apărare a Uniunii Europene.
Lucrarea de față își propune să analizeze perspectivele evoluției Parteneriatului Estic, a Sinergiei Mării Negre și provocările pe care consolidarea poziției Federației Ruse la Marea Neagră le-ar putea avea asupra politicii comune de securitate. Totodată, prezenta lucrare dorește să aducă în discuție o serie de întrebări privind potențialele scenarii de evoluție geostrategică: reprezintă Ucraina o miză suficient de importantă pentru schimbarea modului în care UE se raportează la regiunea extinsă a Mării Negre? va exista o consolidare a cooperării Rusiei cu Turcia în bazinul Mării Negre? care va fi rolul asumat în viitor de NATO și de UE prin consolidarea capabilităților proprii în regiune? și, nu în ultimul rând, care va fi contribuția României în noua schemă geopolitică la Marea Neagră?

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


--, Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020 ,DRAFT 5, November 2014, disponibil la adresa http://www.blackseacbc.net/index.php/eng/content/download/23158/610352/file/BSB% 20ENI%20CBC%2020142020_second%20draft%20strategy_Nov%202014.pdf , accesat la 29.03.2015;

--, Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013, Black Sea Cross Border Cooperation, Final Version, November 2007, disponibil la adresa http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/transfrontaliera/00000041/3fxy6_Summary%20of%20the%20programme.doc, accesat la 03.05.2015

--, Brainstorming Event between Bulgarian and Romanian Authorities on Maritime Affairs and Fisheries in the Black Sea, Brussels 14 October 2011, Conclusions of the Meeting, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2011/10/documents/conclusions_en.pdf , accesat la 30.03.2015;

--, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Black Sea Synergy – a New Regional Cooperation Initiative, COM (2007) 160 final, Bruxelles, 11.04.2007, disponibil la adresa http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com07_160_en.pdf, accesat la 23.03.2015;

--, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Report on the First Year of Implementation of the Black Sea Synegy, COM(2008) 391 final, Bruxelles, 19.06.2008, disponibil la adresa http://eeas.europa.eu/blacksea/doc/com08_391_en.pdf , accesat la 23.03.2015;

--, Istanbul Summit Communiqué- Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council, disponibil la adresa http://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-096e.htm, accesat la 23.03.2015;

--, Joint Consultation Paper – Towards a New European Neighbourhood Policy, JOIN(2015) 6 final, Bruxelles, 04.03.2015, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf, accesat la 03.04.2015;

--, Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 November 2013, Eastern Partnership: the way ahead,17130/13 (OR. en) PRESSE 516, Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, 29 noiembrie 2013, disponibil la adresa http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17130-2013-INIT/en/pdf, accesat la 30.03.2015;

--, Joint Staff Working Document. Black Sea Synergy: review of a regional cooperation initiative, SWD(2015) 6 final, Bruxelles, 20.01.2015, disponibil la adresa http://eeas.europa.eu/blacksea/doc/swd_2015_6_f1_joint_staff_working_paper_en.pdf, accesat la 24.03.2015;

--, STRATFOR, As Russia Weakens, Turkey Grows Assertive, disponibil la adresa https://www.stratfor.com/analysis/russia-weakens-turkey-grows-assertive , accesat la 20.04.2015;

--, Wales Summit Declaration – Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, disponibilă la adresa http://www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm, accesat la 29.03.2015;

BĂDESCU, Ilie, DUMITRESCU, Lucian, DUMITRAȘCU, Veronica, Geopolitica noului imperialism, Mica Valahie, București, 2010;

CALOPĂREANU, Gheorghe, „Implicații de securitate ale extinderii NATO și UE la Marea Neagră” în Impact Strategic, nr 1(38)/2011, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2011;

CHIFU, Iulian, PULSUL PLANETEI. Portavionul Crimeea: militarizarea Mării Negre și proiecția forței ruse împotriva NATO, disponibil la adresa http://www.evz.ro/pulsul-planetei-portavionul-crimeea-militarizarea-marii-negre-si-proiectia-fortei-ruse-impotriva-nato.html, accesat la 12.05.2015;

DANILOV, Alexandru, Actualele dileme ale strategiei navale ruse în regiunea Mării Negre, disponibil la adresa http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/actualele-dileme-ale-strategiei-navale-ruse-n-regiunea-m-rii-negre, accesat la 20.03.2015;

DUNGACIU, Dan, Geopolitică și securitate la Marea Neagră – opțiunile strategice ale României și Moldovei, disponibil la adresa http://leader.viitorul.org/public/507/ro/DanDungaciu06.pdf , accesat la 30.03.2015;

ENACHE, Iuliana, Rusia: Bucureștiul sacrifică stabilitatea regională de dragul SUA, știre publicată de agenția MEDIAFAX și preluată de site-ul ziare.com, disponibilă la adresa http://www.ziare.com/international/rusia/rusia-bucurestiul-sacrifica-stabilitatea-regionala-de-dragul-sua-1357329, accesată la 19.04.2015;

HANGANU, Marius, MARINESCU, Cornel, CHIORCEA, Ion Interesele României la Dunăre şi Marea Neagră, Bucureşti, Editura Universităţii de Apărare „Carol I”, 2007;

HANGANU, Marius, UCE, Gigi – Cristinel, Terorismul naval și implicarea forțelor navale române în combaterea lui, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2012;

MINCHEV, Ognyan, Interese şi strategii fundamentale pentru regiunea Mării Negre în Monitor Strategic, nr. 3-4/2006, revistă editată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, București, 2006;

OEHLER-ŞINCAI, Iulia Monica, dr., Uniunea Europeană – Parteneriatul estic: comentarii pe marginea celui de-al treilea summit, Institutul de Economie Mondială, 2013, disponibil la adresa http://www.iem.ro/ro/articole-euroinfo/596-uniunea-european-parteneriatul-estic-comentarii-pe-marginea-celui-de-al-treilea-summit , accesat la 20.04.2015;

PETERSEN, Alexandros, Black Sea Security: the NATO Imperative,disponibil la adresa http://www.wilsoncenter.org/publication/black-sea-security-the-nato-imperative, accesat la 23.03.2015;

PETRIA, Gheorghe, „Activităţile de cooperare militară internaţională ale forţelor navale Române”, în Gândirea Militară Românească, nr.1, Bucureşti, Editată de Statul Major al Armatei Române, 2008;

SECRIERU, Stanislav, Keep the Eyes Wide Open: EU in Moldova, Policy Brief 26, Centrul Român de Politici Europene, București, Februarie 2014;

UNGUREANU, Traian (raportor), Raport referitor la o strategie UE pentru Marea Neagră (2010/2087(INI)), Parlamentul European, Comisia pentru Afaceri Externe, disponibil la adresa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0378+0+DOC+XML+V0//RO , accesat la 23.03.2015;

VICOL, Sorin, Geopolitică şi geostrategie în Regiunea Extinsă a Mării Negre, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic- Editorial al Armatei, 2008;

WEAVER, Carol, The Politics of the Black Sea Region : EU Neighbourhood, Conflict Zone or Future Security Community?, Ashgate Publishing, UK, October 2013.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com