ASPECTE ALE RECONFIGURĂRII ORDINII MONDIALE CONTEMPORANE DIN PERSPECTIVA PROVOCĂRILOR EXISTENTE ÎN MEDIUL INTERNAȚIONAL DE SECURITATE

Authors

  • Simona-Daniela BORDEA Comandamnetul Logistic Întrunit

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-57

Abstract

Lupta pentru supremație datează din cele mai vechi timpuri, iar cucerirea de noi teritorii ori dorința de a recâștiga fostele apartenențe nu reprezintă o noutate. În consecință, obiectivul central al lucrării îl reprezintă înțelegerea și revizuirea aspectelor geopolitice și geostrategice de actualitate. În incipit, se punctează cadrul general al cercetării. Deși contemporaneitatea oferă posibilități nenumărate statelor, de a avea o ordine interioară prosperă și pașnică, tendința acestora este alta, de fapt este aceeași ca dintotdeauna: expansiunea teritorială și dobândirea sceptrului puterii internaționale. Acest demers științific surprinde în mod analitic și comparativ atitudinea a două mari puteri statale,din spațiul euroasiatic, Rusia și China, pe de o parte, și eforturile unor actori internaționali, SUA și NATO, care promovează în mod îndârjit pacea și stabilitatea  și contracarează acțiunile ostile care amenință valorile sale. În urma rezultatelor acestei analize, se trasează concluziile cercetării, însoțite de contribuțiile personale, problemele deschise și limitele identificate

References

Brzezinski, Zbigniew. 1997. The Grand Chessboard ‒ American primacy and its geostrategic imperatives, United States: Editura Basic Books.

Doboš, Bohumil. 2020. New Middle Ages Geopolitics of Post-Westphalian World, Editura Springer Nature Switzerland AG.

Haass, Richard. 2021. Lumea în care trăim. O scurtă introducere, București: Editura Orion.

Kaplan, A. și Morton. 1957. ,,Balance of Power, Bipolarity and Other Models of International Systems”, The American Political Science Review, Vol. 51, No. 3, published by American Political Science Association.

Kissinger, Henry. 2021. Ordinea Mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, București: Editura Rao.

Marga, Andrei. 2017. Ordinea viitoare a lumii, București: Editura Niculescu.

Nye, Joseph, S., Jr. 2012. Viitorul puterii, Iași: Editura Polirom.

Pillsbury, Michael. 2016. The hundred-year marathon. China’s secret strategy to replace America as the global superpower, New York: Editura St. Martin’s Griffin.

Toffler, Alvin și Heidi. 1995. Război și anti-război. Supraviețuirea în zorii secolului XXI, București, Editura Antet.

The International Institute for Strategic Studies. 2021. ”The military balance 2021”, Routledge Journals, accesat în data de 06.02.2022, https://ro.maps-russia.com/rusia-urss-hart%C4%83

Quad Leaders’ Joint Statement: ”The Spirit of the Quad”, accesat în data de 06.02.2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/12/quad-leaders-joint-statement-the-spirit-of-the-quad/

”Trends in world military expenditure, 2020”, SIPRI Fact Sheet, April 2021, accesat în data de 06.02.2022, https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf

Donald Trump sets conditions for defending NATO Allies against attack, iulie 2016, accesat în 12.02.2022, https://www.nytimes.com/2016/07/21/us/politics/donald-trump-issues.html

European Parliament. 2019. Russia's armed forces Defence capabilities and policy, accesat în data de 12.02.2022, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689370/EPRS_BRI(2021)689370_EN.pdf

https://tradingeconomics.com/, accesat în data de 12.02.2022.https://www.iiss.org/, accesat în data de 12.02.2022.

https://data.worldbank.org, accesat în data de 12.02.2022.

https://www.statista.com/, accesat în data de 12.02.2022.

Downloads

Published

2022-04-11

Issue

Section

Articole