PARADIGMA GRUPULUI MINIMAL ÎN ORGANIZATII – ABORDARE TEORETICA

Authors

  • Iuliana GUIŢĂ-ALEXANDRU Spitalul Militar de Urgenta „Dr.Ion Jianu” Pitesti

Abstract

Analiza dezvoltării și a funcționării optime a organizațiilor include și observarea dinamicii relațiilor intergrupale și a mecanismelor psihosociale menite să încurajeze armonia și egalitatea dintre grupurile sociale. Paradigma grupului minimal este o metodologie utilizată în psihologia socială, cunoscută ca o metodă de apreciere a cerințelor minime necesare pentru apariția discriminării între două grupuri distincte. Pentru a asigura dreptatea și echitatea, eforturile pentru reducerea discriminării trebuie concentrate spre adoptarea de către membrii grupului a strategiei de paritate în distribuirea resurselor de valoare între membrii din interiorul și cei din exteriorul grupului.

Author Biography

Iuliana GUIŢĂ-ALEXANDRU, Spitalul Militar de Urgenta „Dr.Ion Jianu” Pitesti

Locotenent-colonel psiholog Guiţă-Alexandru Iuliana este şeful cabinetului de psihologie din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă “Dr.Ion Jianu” – Piteşti din februarie 2012 şi Cercetător la Centrul de Cercetare pentru Promovarea Excelenţei în Formarea Profesională, centru de cercetare acreditat în cadrul Universităţii din Piteşti din anul 2013. Deţine atestate de liberă practică în psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, psihologie clinică, psihologia transporturilor, psihologia muncii şi organizaţională. -Doctorant în Ştiinţe Militare anul I la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; -Curs de „Management Spitalicesc” la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; - Masterat în "Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale", Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. -licenţiată în Psihologie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

References

G.W. Allport, The nature of prejudice, Reading, MA: Addison-Wesley, 1954.

T.W. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D. Lewinson & R.N. Sanford, The authoritarian personality. New York: Harper, 1950.

D. Taylor & F.M. Moghaddam, Theories of intergroup relations. New York: Praeger, Aversive Discrimination 131, 1994.

M. Sherif, Group conflict and cooperation. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.

H. Tajfel, M.G.Billig, R.P. Bundy & C. Flament, Social categorization and intergroup behaviour, „European Journal of Social Psychology”, 1, 1971.

J.M. Rabbie & M. Horwitz, Arousal of ingroup–outgroup bias by a chance win or loss, 1969.

H. Tajfel & J.C. Turner, The social identity theory of intergroup behavior, în S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations, Chicago, IL: Nelson-Hall Publishers, 1986, pp. 7–24.

S. Hinkle & R.J. Brown, Intergroup comparisons and social identity: Some links and lacunae, în D. Abrams & M. Hogg (Eds.), Social identity theory: Constructive and critical advances. Hemel Hempstead, UK: Wheatsheaf, 1990.

S. Perreault & R.Y. Bourhis, Ethnocentrism, social identification, and discrimination, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 25, 1999, pp. 92-103.

S. Perreault & R.Y. Bourhis, Ethnocentrism, social identification, and discrimination, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 25, 1999, pp.92-103.

H. Tajfel & J.C. Turner, The social identity theory of intergroup behavior, în S. Worchel & W.G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations, Chicago, IL: Nelson-Hall Publishers, pp. 7-24, 1986.

S. Perreault & R.Y., Bourhis Ethnocentrism, social identification, and discrimination, „Personality and Social Psychology Bulletin” 25, pp. 92-103, 1999.

D. Abrams & M. Hogg (Eds.), Social identity theory: Constructive and critical advances. Hemel Hempstead, UK: Wheatsheaf.

D. Abrams & M. Hogg (Eds.), Social identity theory: Constructive and critical advances. Hemel Hempstead, UK: Wheatsheaf.

S. Perreault & R.Y. Bourhis, Ethnocentrism, social identification, and discrimination, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 25, pp. 92-103, 1999.

A. Mummendey & S. Otten, Aggression: Interaction between individuals and social groups, în R. B. Felson & J. T. Tedeschi (Eds.), Aggression and violence. Social interactionist perspectives, Washington DC: American Psychological Association, 1993, pp. 145-167.

A. Mummendey & S. Otten, Aggression: Interaction between individuals and social groups, în R. B. Felson & J. T. Tedeschi (Eds.), Aggression and violence. Social interactionist perspectives Washington, DC: American Psychological Association, 1993.

J.C. Turner, M.A. Hogg, P.J. Oakes, S.D. Reicher & M.S Wetherell, Rediscovering the social group. A self-categorization theory, Oxford, UK: Blackwell, pp. 145-167, 1987.

M.B. Brewer, In-group bias in the minimal intergroup situation: A cognitive-motivational analysis, „Psychological Bulletin”, 86(2), pp. 307-324, 1979.

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole