Imagine copertă

LIMITELE DEMOCRAŢIEI ÎN STATUL POSTCONFLICT

Teodora FUIOR

Abstract


Scepticismul cu privire la democratizarea ţărilor în perioada post-conflict a devenit foarte popular în lumea academică în ultimele două decenii, contrastând flagrant cu numărul mare al intervenţiilor militare și programelor de asistenţă post-conflict justificate prin logica păcii democratice. Manifestările iniţiale ale democraţiei - liberalizarea vieţii publice şi competiţia electorală într-un context social lipsit de maturitate civică pot accentua clivajele şi conflictele existente în perioada post-conflict, ducând din nou la violenţă. O reformă holistică a sectorului de securitate și o secvență bine planificată a schimbărilor economice și politice în societatea post-conflict sunt răspunsul corect la vulnerabilitățile procesului de democratizare în statele post-conflict.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


BERDAL, Mats, Building Peace after War, International Institute for Strategic Studies, Routledge, 2009

COLLIER, Paul. Wars, Guns and Votes. Democracy in Dangerous Places, Harper Collins Publishers, 2009

DEBIEL, Tobias, KLEIN, Axel. Fragile Peace. State Failure. Violence and Development in Crisis Regions, Zed Books, Londra, 2002

DE ZEEUW, Jeroen, KUMAR, Krishna, Promoting Democracy in Postconflict Societies, Lynne Rienner Publishers, Londra, 2006

Diamond, Larry, Consolidating Democracy: Toward Consolidation , The Johns Hopkins Universtiy Press, 1999

DIAMOND, Larry, PLATTNER, Marc F., CHU ,Yun-han, TIEN, Hung-mao, Consolidating the Third-Wave Democracies: Themes and Perspectives, The Johns Hopkins University Press, 1997

DIAMOND, Larry, Consolidating Democracy: Toward Consolidation , The Johns Hopkins Universtiy Press, 1999

GRUGEL, Jean, Democratizarea – O introducere critica, POLIROM, 2008

HUNTINGTON, Samuel, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, 2006

MANSFIELD, Eduard D., SNYDER, Jack, Electing to Fight. Why Emerging Democracies go to War, MIT Press, Cambridge, 2007

MUNOZ, Heraldo, Democracy Rising, Assessing the Global Challenges, Lynne Rienner Londra, 2006

OTTAWAY, Marina, Democracy Challenged. The Rise of Semi-Authoritarianism, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, 2003.

REYNOLDS, ANDREW. Designing Democracy in a Dangerous World, Oxford University Press, 2011

ROEDER, Philip G., ROTHCHILD, Donald. Sustainable Peace. Power and Democracy after Civil Wars, Cornell University Press, Ithaca, 2005

SOMIT, Albert, PETERSON, Steven A., The Failure of Democratic Nation Building, Palgrave Macmillan, New York, 2005

ZAKARIA, Fareed, Viitorul Libertății. Democrația neliberală în statele Unite ale Americii și în lume, Polirom, 2009
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com