CULTURA MANAGERIALĂ A EVALUATORULUI DIN INSTITUŢIILE SPECIFICE SISTEMULUI NAŢIONAL DE APĂRARE

Authors

  • Dorin EPARU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Strategia de formare a personalului cu atribuţii de evaluare profesională din instituţiile specifice sistemului naţional de apărare vizează concepte relativ noi, în formare, dinamice, care cunosc diferite dimensiuni şi interpretări şi care trebuie să fie în concordanţă cu nevoile şi priorităţile naţionale. Activităţile de management al resurselor umane în domeniile de evaluare trebuie planificate riguros, în concordanţă cu interesele naţionale stabilite în documentele de referinţă naţională şi trebuie să aibă ca finalitate asigurarea de resurse umane calificate potrivit unor exigenţe definite într-un mod concis şi clar. Am identificat în cultura personalului cu atribuţii de evaluare caracteristici numeroase dintre care amintesc: dinamismul, originalitatea, diversitatea, complexitatea, multidimensionalitatea.

Author Biography

Dorin EPARU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Dorin - Marinel EPARU nascut in localitatea Aricestii-Rahtivani din judetul Prahova la 15 iulie 1964. Dupa absolvirea Scolii Militare de Ofiteri Activi de Tancuri "Mihai Viteazul" din Pitesti in anul 1989, unde am si fost repartizat pe functia de comandant subunitati elevi, am indeplinit functii specifice si am urmat cursurile de perfectionare a cadrelor militare (comandanti de companie, de stat major de batalion, de limba franceza si engleza, de operatii multinationale intrunite). In anul 2002 am absolvit programul de studii interarme al Academiei de Inalte Studii Militare, ulterior fiind repartizat ca lector sef in catedra tactica si sef compartiment experienta acumulata si lectii invatate in cadrul Scolii de Aplicatie pentru Unitati de Lupta din Pitesti. In prezent imi desfasor activitatea in functia de sef comisie didactica nr. 1 "Stiinte militare. Studii strategice si de aparare" din cadrul Departamentului operatii intrunite, studii strategice si de securitate al Facultatii de securitate si aparare din Universitatea Nationala de Aparare "CAROL I" unde mi-am completat studiile in anul 2010 cu absolvirea programului de studii de master "Securitate si Aparare", ulterior cu obtinerea titlului de Doctor in "Stiinte militare si informatii"iar in anul 2014 cu ale cursului de conducere strategica (nivel JOINT). Am fost inaintat la gradul de colonel in anul 2012

References

* * * Strategia naţională de apărare, Bucureşti, 2010.

* * * Cartea Albă a Apărării, Bucureşti, 2011

COLE G.A., Management: teorie şi practică, Chişinău, Editura Ştiinţa, 2004

COSMA Mircea, COSMA Oana Brânduşa, Educaţia interculturală:

- de la teorie la practică, Sibiu, Editura Universităţii Lucian Blaga, 2006

EPARU Dorin-Marinel, Strategii privind evaluarea procesului de instruire a personalului militar, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2013

POPESCU Constantin, Concepte strategice specifice mediului de securitate contemporan, Editura Universităţii Naţionale de Apărare,,Carol I’’, 2014

STROE Marcus, Competenţa didactică – perspectivă psihologică, Bucureşti,

Editura ALL Educaţional, 1999

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole