Imagine copertă

CULTURA MANAGERIALĂ A EVALUATORULUI DIN INSTITUŢIILE SPECIFICE SISTEMULUI NAŢIONAL DE APĂRARE

Dorin EPARU

Abstract


Strategia de formare a personalului cu atribuţii de evaluare profesională din instituţiile specifice sistemului naţional de apărare vizează concepte relativ noi, în formare, dinamice, care cunosc diferite dimensiuni şi interpretări şi care trebuie să fie în concordanţă cu nevoile şi priorităţile naţionale. Activităţile de management al resurselor umane în domeniile de evaluare trebuie planificate riguros, în concordanţă cu interesele naţionale stabilite în documentele de referinţă naţională şi trebuie să aibă ca finalitate asigurarea de resurse umane calificate potrivit unor exigenţe definite într-un mod concis şi clar.
Am identificat în cultura personalului cu atribuţii de evaluare caracteristici numeroase dintre care amintesc: dinamismul, originalitatea, diversitatea, complexitatea, multidimensionalitatea.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


* * * Strategia naţională de apărare, Bucureşti, 2010.

* * * Cartea Albă a Apărării, Bucureşti, 2011

COLE G.A., Management: teorie şi practică, Chişinău, Editura Ştiinţa, 2004

COSMA Mircea, COSMA Oana Brânduşa, Educaţia interculturală:

- de la teorie la practică, Sibiu, Editura Universităţii Lucian Blaga, 2006

EPARU Dorin-Marinel, Strategii privind evaluarea procesului de instruire a personalului militar, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2013

POPESCU Constantin, Concepte strategice specifice mediului de securitate contemporan, Editura Universităţii Naţionale de Apărare,,Carol I’’, 2014

STROE Marcus, Competenţa didactică – perspectivă psihologică, Bucureşti,

Editura ALL Educaţional, 1999
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com