MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAȚIILE DIN ROMÂNIA ȘI SPECIFICUL ÎN SISTEMUL NAȚIONAL DE APĂRARE

Authors

  • Alina-Elena IONAȘCU (HULUBA) Baza 91 Logistică a Forțelor Aeriene General „Andrei Popovici”, Otopeni

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-39

Keywords:

: managementul resurselor umane; organizații; România; apărare; particularități; orientări

Abstract

Lucrarea este scrisă din perspectiva contextuală a înțelegerii și revizuirii proceselor asociate managementului resurselor umane (MRU) la nivelul organizațiilor. În consecință, scopul acestei lucrări este de a explora tendințele practicilor de MRU pentru a identifica acele caracteristici specifice organizațiilor din România și pentru a stabili specificul acestuia în sistemul național de apărare. La începutul lucrării, se vor face referiri la cadrul general al cercetării și se vor puncta reperele evolutive și conceptuale de importanță pentru acest demers. Caracteristicile managementului resurselor umane în organizațiile din România sunt stabilite prin comparații cu alte țări, axa centrală de comparații fiind reprezentată de statele membre ale Uniunii Europene (UE). Pornind de la rezultatele acestei analize, sunt examinate particularitățile MRU din domeniul apărării, identificate prin studiul cadrului normativ, și sunt făcute observații cu privire la orientările de actualitate. În secțiunea concluzii, sunt expuse principalele idei rezultate, contribuțiile personale, problemele deschise și limitele cercetării.

Author Biography

Alina-Elena IONAȘCU (HULUBA), Baza 91 Logistică a Forțelor Aeriene General „Andrei Popovici”, Otopeni

Născută la data de 03.03.1995, originară din localitatea Berești, județul Galați, Alina-Elena IONAȘCU,  este absolventă a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Facultatea - Management Militar, programul de studii „Administrație publică”, promoția 2017. În prezent este student doctorand la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, domeniul „Științe militare”, anul II.

Pregătirea academică și-a completat-o prin absolvirea studiilor de masterat la Facultatea de Securitate și Apărare, programul de studii „Managementul Programelor și Proiectelor” din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”/ a mai multor cursuri de specializare.

De profesie, intendant, își desfășoară activitatea, în calitate de ofițer de stat major în biroul control gestiuni și dezvoltare sistem informatic logistic la Baza 91 Logistică a Forțelor Aeriene, General Aviator „Andrei Popovici”

S-a remarcat prin rezultatele obținute pe parcursul anilor de studiu, acordându-i-se diplome de merit  de către instituții precum Sociațiunea Transilvania pentru Literatura și cultura poporului român, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. De asemenea, pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale și contribuția adusă la formarea, instruirea și perfecționarea personalului militar și civil în domeniul logisticii i-a fost conferită Emblema de Onoare a Logisticii

Activitatea sa științifică s-a concretizat prin publicarea mai multor articole și comunicări științifice, apărute în publicații din țară.

 

Lista lucrărilor publicate:

 

Alina-Elena IONAȘCU, Rolul autorităților statului Român în realizarea serviciului public de apărare națională, În volumul Conferinței  Științifice  Internaționale – Ediția a V-a, „Importanța învățământului universitar în cadrul societății bazate pe cunoaștere”, Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, 21 Aprile 2016, pp. 727 -733..

Alina-Elena IONAȘCU, Prezentarea și exemplificarea trăsăturilor sistemului de control, În:  Volumul celei de a XXII-A Sesiuni de comunicări a Cercurilor științifice studențești cu participare internațională, Sibiu 27-29 Aprilie 2017, Editura Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2017, pp. 569-575;

Alina-Elena IONAȘCU, Human resources in the public sector – Study of the influence of human resources policies and strategies on performance organizations - AFT, In: Review of Management and Economic Engineering / Revista de Management și Inginerie Economică”, Volume 16/nr.2 (64), Cluj-Napoca, 2017, pp. 279-290, ISSN (print): 1583-624X, ISSN (online): 2360-2155.

Alina-Elena IONAȘCU, Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale (lucrare de licență), Academia „Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2017.

Marinel-Adi MUSTAȚĂ, Alina-Elena IONAȘCU The story of behavioral economics - in a nutshell,  In: PROCEEDINGS. The 14th International Scientific Conference STRATEGIES XXI. ‘Strategic Changes in Security and International Relations’. Volume XIV, Part 3, Bucharest, April 26-27, 2018, Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University [Security and Defense Faculty], 2018. pp. 204-212, ISSN 2285-9896, ISSN-L 2285-8318.

Alina-Elena IONAȘCU, Managementul proiectelor – instrument pentru optimizarea procesului de învățământ, (lucrare de disertație), Unversitatea Națională de Apărare „Carol I”, Facultatea de Securitate și Apărare, București, 2017;

Alina-Elena IONAȘCU, Sistematic approach to MApN acquisition process, În: Sesiunea de comunicări științifice Securitatea națională, europeană și euroatlantică, SNEE-2019, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Facultatea de Securitate și Apărare, București, 2019;

Alina-Elena IONAȘCU, Toma PLEŞANU - Standardization of the food system in romanian armed forces, In: PROCEEDINGS. The 16th International Scientific Conference STRATEGIES XXI. ‘Strategic Changes in Security and International Relations’. Volume XVI, Part 3, Bucharest, April 10-11, 2020, Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University [Security and Defense Faculty], 2020. pp. 104-111, ISSN 2285-9896, ISSN-L 2285-8318.

Alina-Elena IONAȘCU, Toma PLEŞANU - Program and project management – an instrument for rationalizing supply in defence resources, In: PROCEEDINGS. The 16th International Scientific Conference STRATEGIES XXI. ‘Strategic Changes in Security and International Relations’. Volume XVI, Part 3, Bucharest, April 10-11, 2020, Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University [Security and Defense Faculty], 2020. pp. 95-103, ISSN 2285-9896, ISSN-L 2285-8318.   

Alina-Elena IONAȘCU (HULUBA) – Digitalisation of human resource management. key roles and relevant issues for military organisations. In: PROCEEDINGS. The 27th International Conference Knowledge-Based Organization, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, June 10- 12, 2021, DOI: https://doi.org/10.2478/kbo-2021-0029.

Alina-Elena IONAȘCU (HULUBA), Toma PLEŞANU - Performance management of human resources in military organizations In: PROCEEDINGS. The 17th International Scientific Conference. Strategies XXI – Global Security and National Defence, Bucharest, June 25, 2021, Editura 'Carol I' National Defence University [The Doctoral School], 2021. pp. 83-92.

 

References

*** Army regulation 350-1, Army Training and Leader Development, 2017, https://www.armyresilience.army.mil/ard/images/pdf/Policy/AR%20350-1%20Army%20Training %20and%20Leader%20Development %20%20.pdf
***Doctrina instruirii Armatei României, București, 2006.
*** Strategia Națională de apărare a țării pentru perioada 2020-2024. Împreună, pentru o Românie sigură și prosperă într-o lume marcată de noi provocări, aprobată prin Hotărârea nr. 22 a ședinței comune a Senatului și Camerei Deputaților, din 30 iunie 2020, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 574, din 01.07.2020, București.
Armstrong Michael, Armstrong’s handbook of human resource management practice, Editura Kogan Page, Londra, 2014.
Bădescu Adriana, Mirci Codruța, Bogre Gabriela, Managementul resurselor umane – manualul profesionistului, realizat în cadrul proiectului Phare 2005/ 017-553.04.02.02.01.529 Întărirea rolului funcţiei de resurse umane în organizaţii, Timișoara, 2008, http://www.islavici.ro/cursuriold/Managementul_Resurselor_Umane%20-%20
Caforio G., The European cadet: Professional socialisation in military academies, Baden-Baden: Nomos, 1998.
Căprărescu Gheorghiță, Stancu G. Daniela, Anghel Georgiana, Managementul resursei umane, Editura Universitară, București, 2009.
Emil Păun, Școala ‒ abordare sociopedagogică, Editura Polirom, Iași, 1999.
Jacoby Sanford, Business and Society in Japan and the United States, Institute for Technology, Enterprise and Competitiveness, 2005.
McMahan Garry, Bell P. Myrtle, Meghna Virick, ”Strategic human resource management: Employee involvement, diversity, and international issues”, Human Resource Management Review, vol. 8(3), 1998.
Morley Michael, Heraty Noreen, ”The anatomy of an international research collaboration: building cumulative comparative knowledge in human resource management”, International Studies of Management & Organization, vol. 49 (1), 2019.
Rogers P. Donald, ”Human resource management”, The Encyclopedia of Human Resource Management ‒ Short Entries, vol. 1, Editor Pfeiffer, San Francisco, 2012.
Roux Dominique, Analyse économique et gestion de l'entreprise, vol. 2, Editura Dunod, Paris, 1988.
Sekiguchi Tomoki, ”Person-organization fit and person-job fit in employee selection: a review of the literature”, Osaka Keidai Ronshu, vol. 54 (6), 2004, https://www.i-repository.net/il/user_contents/02/G0000031Repository/repository/keidaironshu_054_006_179-196.pdf
Taylor Frederik Winslow, The principles of Scientific Management, New York, 1911, http://www.drluisortiz. com /doc/articlefrontpage.pdf
https://businessapps.cranfield.ac.uk/cranet/
http://www.drluisortiz. com /doc/articlefrontpage.pdf

Downloads

Published

2021-12-27

Issue

Section

Articole