Imagine copertă

STADII DE DEZVOLTARE A POLITICII EXTERNE CHINEZE DIN 1949 PÂNĂ ÎN PREZENT

Alexandra DAN

Abstract


Evoluţia Chinei a incitat numeroase controverse şi discuţii referitoare la politica practicată de către conducătorii săi şi la ideologiile pe care aceştia le promovau. Istoria sa se propagă de-a lungul unui şir numeros de tulburări interne culminate cu consolidarea statutului de mare putere, în contextul schimbărilor majore din scena internaţională. Rolul pe care l-a jucat China de-a lungul timpului a determinat ecouri notabile pe plan extern.
Lucrarea de faţă surprinde principalele aspecte ale cursului urmat de către China spre supremaţia economică, evidenţiind interesele şi obiectivele sale. Actor principal al lumii internaţionale, China îşi orientează direcţiile de acţiune către un demers al dezvoltării durabile, susţinut prin promovarea continuă a păcii mondiale, iar vocea sa se face auzită în toate colţurile lumii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Baum, R., Burying Mao: Chinese Politics in the age of Deng Xiaoping, Princeton University Press, 1994;

Brown, K. China and the EU in Context, Palgrave Macmillan, 2014;

Frunzeti, T., Zodian, V. Lumea 2013. Enciclopedie Politică şi Militară, Editura Rao, Bucureşti, 2013;

Kissinger, H., Despre China, Comunicare.ro, Bucureşti, 2012;

Vogel, E.F., Deng Xiaoping and the transformation of China, The Belknap Press of Harvard University Press, USA, 2013;

Gillez, B., O’Neil, A., Middle Powers and the Rise of China, disponibil la http://www.foreignaffairs.com/articles/143000/edited-by-bruce-gilley-and-andrew-o039neil/middle-powers-and-the-rise-of-china;

Goldman Sachs, Global Economics Paper, no 153:The N-11: More Than An Acronym, 2007, disponibil la http://www.chicagobooth.edu/~/media/E60BDCEB6C5245E59B7ADA7C6B1B6F2B.pdf

Oksenberg, M., The China Problem, în Foreign Affairs, 1991, disponibil la http://www.foreignaffairs.com/articles/46849/michel-oksenberg/the-china-problem;

Xuetong, Y., Analysis of China’s National Interests, disponibil la http://cns.miis.edu/books/pdfs/china_national_interests.pdf ;

http://www.cfr.org;

http://www.dni.gov/index.php;

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com