POSIBILITĂȚI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR AUDITULUI DE REGULARITATE/CONFORMITATE CU AJUTORUL METODEI BALANCED SCORECARD (BSC)

Authors

  • Vasile TIMOFTE

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-33

Keywords:

auditul de regularitate/conformitate; pregătirea misiunii; intervenția la fața locului; raportarea rezultatelor misiunii; modelul Balanced Scorecard (BSC).

Abstract

 

Auditul de regularitate/conformitate reprezintă un tip specific de audit intern, menit să examineze procesele, activităţile şi acţiunile desfăşurate în entităţile publice sau private, pe baza unui cadru de referinţă astfel conceput încât să permită, la nivelul acestor structuri, o asigurare cu privire la eficacitatea managementului riscurilor, controlului şi proceselor de guvernanţă. Această activitate trebuie continuu perfecționată și modernizată pentru a fi conectată strâns la cerințele și nevoile în continuă dinamică a celor auditați, iar modelul Balanced Scorecard (BSC) oferă o astfel de posibilitate. În partea finală a articolului, am identificat, potrivit cerințelor acestui model, un set de chestionare pentru auditori și auditați, de indicatori de performanță, de elemente de inovație, de conexiune și de strategii, care, aplicate sau investigate în entitățile militare, vor permite evidențierea posibilităților de sporire a performanțelor auditului intern prin misiuni de regularitate/conformitate.

References

*** Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 referitoare la Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17, din 10.01.2014.
*** OMFP nr. 757/2014 pentru aprobarea Ghidului general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate, http://www.mfinante.ro
*** Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 757/2014 pentru aprobarea Ghidului general privind metodologia2 specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate, http://www.mfinanțe.ro
*** Standardul 1300 din Standardele Internaționale pentru Practica Profesională a Auditului Intern (Standardele de Audit Intern), http://www.cafr.ro
Boța-Avram Cristina, Auditul intern al societăților comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
Chersan Ionela-Corina, „Studiu privind practici și tendințe în auditul intern în România și în lume”, Audit financiar nr. 9, 2016.
Coracioni Alexandru, ACCA Altrix Consulting, Sibiu, „«Balanced scorecard» şi auditul financiar”, Practica de audit, nr. 3, anul 2, 2013.
Frigo M., A balanced scorecard framework for internal auditing departments, IIA Research Foundation, Altamonte Springs, Florida, 2002.
Frigo M.L. & Krumwiede K.R., ”The balanced scorecard: a winning performance measurement system”, Strategic Finance, January, 2000.
Oprean I. și colectiv, Procedurile auditului și ale controlului financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007.
Prawitt D.F., Managing the internal audit function, The Institute of Internal Auditors Research Fundation, 2003, http://www.theiia.org
Renard J., Teoria şi practica auditului intern, Ediţia a IV-a, Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, 2002.

Downloads

Published

2021-10-12

Issue

Section

Articole