ANALIZA CONCEPTELOR DE AMENINȚARE LA ADRESA APĂRĂRII ȘI SECURITĂȚII NAȚIONALE

Authors

  • Sorina Ana Manea

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-26

Keywords:

amenințare; apărarea țării; securitate națională

Abstract

Demersul de față examinează comparativ conceptul de amenințare utilizat în domeniul apãrãrii țării și cel al securității naționale prin investigarea instituțiilor și terminologiei legale și politico-administrative, cu scopul de a clarifica conținutul acestora. În acest sens, sunt examinate o serie de surse care beneficiază de universalitate, legitimitate și opozabilitate pentru a susține următoarele argumente: conceptul de amenințare în domeniul apărării țării și cel al securității naționale au sensuri distincte, care determină răspunsuri sociale și instituționale diferite.

 

Author Biography

Sorina Ana Manea

Născută la data 16.10.1978, localitatea București, SORINA ANA MANEA este absolventă) al/a Universităţii Creștină Dimitrie Cantemir Facultatea de drept și științe administrative, promoţia 2001, Doctorand UNAp. „CAROL I” în domeniul științe militare Anul III cu teza Apărare și Securitate Națională în Contextul Evoluției Amenințărilor Cibernetice.

 

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire: Studii de master în domeniul Studii de securitate și Analiza informațiilor 2015 Universitatea București -Facultatea de Sociologie și Asistență Socială; Curs Postuniversitar de formare profesională – Centrul de Cercetări Psihopedagogice și Perfecționare a Persoanelor din Învățământul Militar, Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 2018; Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă – informaâii pentru apărare, 2018, U.N.Ap. „CAROL I”; Curs intensiv de formatori cod COR 2424 1, 2020.

 

De profesie ofițer, își desfășoară activitatea, în calitate de instructor în cadrul UM 02607 București.

Are o vastă activitate ştiinţifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autoare a mai multor articole şi comunicări ştiinţific:

- Sorina Ana MANEA, „Riscuri asociate noilor tehnologii de comunicare: new media și social media”, INFOSFERA nr.I/2011, București ISSN 2065-3395;

- Sorina Ana MANEA, „Cooperarea Interagenții în activitatea de contrainformații”, INFOSFERA nr.III/2013, București ISSN 2065-3395

- Sorina Ana MANEA, Threat to national defense, what does it mean în International Scientific Conference „Strategies XXI” – The complex and dynamic nature of the security environment, Universitatea Națională de Apărare „CAROL I”, București, noiembrie 2019, ISSN 2668-6511; ISSN L 2668-7828

- Sorina Ana MANEA, Fake news, threat to national security and defence, Romanian Military Thinking, Security and Defence between History, Theory and Public Policies, București, septembrie 2019, ISSN 2668-7410; ISSN L 2668-7410, ISSN 2668-7623; ISSN L 2668-7410,

- Sorina Ana MANEA, Gelu ALEXANDRESCU ,The practical reality of cyber war, în The 15 th International Scientific Conference „Strategies XXI”, Global Security and National Defence, „Universitatea Națională de Apărare CAROL I”, București, 11-12.04.2019, ISSN 2668-2281; ISSN L 2668-2881

- Sorina Ana Manea, Gelu Alexandrescu, Dilemmas concerning the   national defense and national security concepts „Strategies XXI Global  Security and National Defence, „Universitatea Națională de Apărare CAROL I” București, 11-12.04.2019 ISSN 2668-2281; ISSN L 2668-2881

  • Sorina Ana MANEA Gelu ALEXANDRESCU The role of intelligence services în developing defense and national security strategies, The 16th International Scientific Conference “STRATEGIES XXI” Global Security and National Defence, June 25 - 26, 2020, Bucharest, Romania, ISSN 2668-2281; 2668-229X ISSN L 2668-2281, pp. 206-212
  • Sorina Ana MANEA Implications of the evolution of cyber threats on the duties of actors în the field of security and national defense, The 16th International Scientific Conference “STRATEGIES XXI” Global Security and National Defence, June 25 - 26, 2020, Bucharest, Romania, ISSN 2668-2281; 2668-229X ISSN L 2668-2281 pp. 213-218.
  • Sorina Ana MANEA Conţinutul conceptului de ameninţare la adresa securităţii naţionale, Infosfera nr. 1/2020, ISSN 2065-3395, pp.78-82

 

References

*** Carta ONU, Art. 3.
*** Decizia Curții Constituționale nr. 80/2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituției României, para. 343.
*** Decizia Curții Constituționale nr. 872, din 25 iunie 2010 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, para. II.
*** Decizia Curții Constituționale nr. 802/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „ori altor asemenea interese ale țării”, cuprinsă în dispozițiile art. 3, lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, și a dispozițiilor art. 4, alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale.
*** Legea nr. 45/1994 privind apărarea națională a României, cu modificările și completările ulterioare.
*** Legea apărării naționale a României nr. 45/1994.
*** Rezoluția ONU nr. 3314/1974 privind definiția agresiunii.
[Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”], Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită), Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2012.
[Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”], Micul dicționar academic, ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 2010.
Cazacu M. Aurel, Introducere în logica formală, Editura Fundației România de Mâine, București, 2009.
Dinstein Yoram, War, Aggression and Self-Defence, Cambridge University Press, 2011.
Storey Kate, ”The language of threats”, International Journal of Speech Language and the Law, vol. 2, nr. 1, 2013.
Walker L.O., Avant K.C., Strategies for Theory Construction in Nursing, Pearson New International Edition, 2014.

Downloads

Published

2021-10-11

Issue

Section

Articole