IMPACTUL REGULAMENTULUI (CE) NR. 1907/2006 ASUPRA PRODUSELOR DIN ÎNZESTRAREA ARMATEI ROMÂNIEI

Authors

  • Teodora ZECHERU Direcția generală pentru armamente, București

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-23

Keywords:

Pactul Verde European; produse militare; substanțe chimice; substanțe periculoase.

Abstract

Uniunea Europeană își propune să reducă presiunea pe resursele naturale și să creeze o creștere economică reală, în același timp prevenind pierderile în ecosistem și atingând țintele de neutralitate climatică până în anul 2050. În domeniul militar, lucrătorii sunt expuși constant unei mari varietăți de substanțe chimice, iar impactul total al acestei expuneri continue nu este cunoscut. În urma unei analize extinse a impactului Regulamentului REACH asupra domeniului apărării în țara noastră, se poate afirma că majoritatea munițiilor, echipamentelor și vehiculelor militare pentru toate categoriile de forțe necesită o reevaluare, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de țara noastră la nivel european, proces amplu, care presupune atât înțelegerea fenomenelor și impactului acestora pe termen mediu și lung, stabilirea unui plan de acțiune pe tipuri de produse militare, cât și un efort financiar considerabil.

Author Biography

Teodora ZECHERU, Direcția generală pentru armamente, București

Născută la data 05.06.1981 în localitatea București, Teodora Zecheru este absolventă a Universităţii POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, promoţia 2004. Deţine titlul de doctor în inginerie chimică / chimie-fizică, acordat în anul 2008 de către Universitatea POLITEHNICA din București / Universitatea din Angers.

 

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, postdoctorat, stagii de pregătire.

 

De profesie ofițer inginer, își desfășoară activitatea, în calitate de șef birou sinteză, neproliferare și regimuri de control la Oficiul de control al importurilor și exporturilor de produse speciale din cadrul Direcției generale pentru armamente. În această calitate, este responsabilul de aplicarea prevederilor Regulamentului REACH la nivelul Ministerului Apărării Naționale și face parte din EDA REACH Task Force.

 

Are o vastă activitate ştiinţifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autoare/coautoare a 2 cărţi, a peste 50 articole științifice în reviste internaționale cotate ISI și a peste 60 comunicări ştiinţifice internaționale.

 

References

Petre R., Rotariu T., Zecheru T., Petrea N., Băjenaru S., ”Environmental long term impact on a Romanian military testing range”, Central European Journal of Energetic Materials, 2016.
Zecheru T., Biopolymers for military use: opportunities and environment implications ‒ a review, invited book chapter in Biopolymers, Editura Sciyo, 2010.
Zecheru T., Rotariu T., Haller L., Dîrloman F., ”Lead obsolescence in ammunition”, 23rd International Seminar „New Trends in Research of Energetic Materials”, Cehia, 2020.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20210705&qid=1627976926854
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_RO.html
https://theaviationist.com/2019/05/19/hydrazine-a-significant-hazard-each-time-an-f-16-crashes-or-fires-up-the-emergency-power-unit/
https://www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol

Downloads

Published

2021-10-11

Issue

Section

Articole