POSIBILE SOLUȚII DE MODERNIZARE ȘI INFORMATIZARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS

Authors

  • Marian JIANU Corpul de Control și Inspecție MApN

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-22

Keywords:

: control; controlul financiar preventiv propriu; controlul financiar preventiv în formă electronică; ghid de evaluare a sistemului de control intern în entitățile publice; proiect; sistem expert; DMS (Document Management System).

Abstract

Controlul financiar preventiv propriu se derulează și în entități ale Ministerului Apărării Naționale, pe baza unui cadru normativ particularizat, plecând de la cel stabilit pentru toate instituțiile publice. Acest cadru normativ care se aplică în armată trebuie actualizat cu noile acte normative, adoptate la nivel național (avem în vedere OMFP nr. 103/2019, Legea nr. 133/2021 și OMF nr. 555/2021), care aduc importante elemente de noutate, mai ales în ceea ce privește integritatea persoanei desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv și efectuarea controlului financiar preventiv propriu în formă electronică. Exercitarea controlului financiar preventiv în formă electronică a fost introdusă din acest an printr-un act normativ distinct (OMF nr. 555/2021), ca urmare a pandemiei de Coronavirus, declanșată în anul 2020 (care continuă și în 2021), și obligă instituțiile publice să adopte norme metodologice specifice de aplicare, pe lângă cadrul general configurat de această reglementare. Pentru a veni în sprijinul acestor prevederi, au fost expuse în acest articol anumite soluții care pot fi avute în vedere de entitățile din armată în procesul de configurare a unor proceduri proprii, pentru derularea controlului financiar preventiv în formă electronică.

Author Biography

Marian JIANU, Corpul de Control și Inspecție MApN

Născut la data 27.06.1974, municipiul Brăila, Jud.Brăila, prenumele MARIAN numele JIANU, este absolvent al Institutului Militar de Intendență și Finanțe „Gheorghe Lazăr” din Sibiu , Facultatea de Finanțe-Contabilitate, promoţia 1996.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri și susținerea mai multor examene, în urma cărora a dobândit calificarea profesională de expert contabil.

De profesie cadru militar în activitate, își desfășoară activitatea, în calitate de contabil șef la Corpul de control și inspecție al Ministerului Apărării Naționale.

Are activitate ştiinţifică fiind autor a mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la Editurile: Universității  Naționale de Apărare „Carol I”, la Universitatea Spiru Haret și la Academia Forțelor Terestre  „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

References

*** Legea nr. 133/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501/13.05.2021.
*** OMF nr. 555/2021 modificarea și completarea Anexei nr. 1 la O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515, din 18.05.2021.
*** OMFP nr. 103/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87/04.02.2019.
*** Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 19/03.02.2018 pentru modificarea Ordinului M 120/19.11.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 bis/09.03.2018.
*** OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28/15.01.2016.
*** Ghid de evaluare a sistemului de control intern în entitățile publice, Curtea de Conturi a României, București, 2011, www.curteadeconturi.ro
Col.conf.univ. ec.dr.ing. Popa N. Vasile N., „Realizarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea documentelor unităților Ministerului Apărării implicate în misiuni internaționale”, Sesiune de comunicări științifice Managementul integrat al resurselor de apărare. Necesitate, actualitate, perspective, Universitatea Națională de Apărare „Carol I’, Brașov, 14 decembrie 2007.

Downloads

Published

2021-10-11

Issue

Section

Articole