Imagine copertă

ASPECTE LEGALE ALE ACŢIUNII ÎN SPAŢIUL CIBERNETIC

Virgil Florin TOŞA

Abstract


Articolul de față va aduce în atenție câteva aspecte referitoare la legislația internațională aplicabilă spațiului virtual și îndeosebi, Manualului Tallin elaborat sub auspiciile NATO CCDCOE, și care reprezintă prima încercare de a lămuri unele aspecte referitoare la aplicabilitatea legilor conflictelor armate în domeniul conflictelor din spațiul cibernetic.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Carta ONU

***, Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013

***, Declaratia Summitului din Tara Galilor adoptată de șefii de stat și de guvern participanți la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din Țara Galilor, 4 - 5 septembrie 2014

***, NATO 2020: Assured security; Dynamic engagement. Analysis and recommendations of the group of experts on a new strategic concept for NATO, NATO Public Diplomacy Division, Brussels, 2010
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com