CONSIDERAȚII PRIVIND FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR FIZICE CU CARACTER MILITAR

Authors

  • Alin PELMUȘ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-21-15

Abstract

Articolul, în prima parte, abordează aspecte care țin de conceptul, caracteristicile și tipologia deprinderilor motrice. Ulterior, sunt relevate unele aprecieri legate de mecanismul de formare a deprinderilor motrice și sunt evidențiate etapele formării acestora, insistându-se pe cele de natură metodică. De asemenea, pe tot parcursul articolului, se aduc în atenție opinii privind complexitatea procesului de formare a deprinderilor motrice cu aplicabilitate în sistemul militar și importanța deosebită a acestora în cadrul instruirii pentru luptă.

Author Biography

Alin PELMUȘ, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

A terminat studiile liceale la Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" în anul 1992 şi este absolvent al Facultăţii militare de educaţie fizică/Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, promoţia 1996. Şi-a aprofundat studiile în domeniul managementului activităţilor de educaţie fizică şi sport în anul 2003. Ulterior a obţinut titlul de master în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii, specializarea Securitate naţională şi comunicare publică la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Pe parcursul carierei a urmat o serie de programe de studii postuniversitare şi de specializare organizate de instituţiile militare de învăţământ. În perioada 2005-2015 a activat în domeniul managementului educaţional în cadrul Secţiei învăţământ/Statul Major al Forţelor Terestre, iar, la începutul anului universitar 2015-2016, a optat pentru a îmbrăţişa cariera didactică.

References

Bota A., Kinesiologie, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007.
Cârstea Gh., Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București, 2000.
Dragnea A. și colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.
Epuran M., Motricitate şi psihism în activităţile corporale, Editura FEST, Bucureşti, 2011.
Pelmuș A.D., Dezvoltarea capacității motrice a personalului militar, Editura Centrului tehnic-editorial al armatei, București, 2021.
https://pregatirefizica.wordpress.com/2017/06/13/deprinderile-motrice
http://educatie-fizica.ro/invatarea-motrica-formarea-deprinderilor-motrice
https://www.academia.edu/17334296/Invatarea_deprinderilor_motrice

Downloads

Published

2021-07-02

Issue

Section

Articole