CONSIDERAȚII PRIVIND FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR FIZICE CU CARACTER MILITAR

  • Alin PELMUȘ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Articolul, în prima parte, abordează aspecte care țin de conceptul, caracteristicile și tipologia deprinderilor motrice. Ulterior, sunt relevate unele aprecieri legate de mecanismul de formare a deprinderilor motrice și sunt evidențiate etapele formării acestora, insistându-se pe cele de natură metodică. De asemenea, pe tot parcursul articolului, se aduc în atenție opinii privind complexitatea procesului de formare a deprinderilor motrice cu aplicabilitate în sistemul militar și importanța deosebită a acestora în cadrul instruirii pentru luptă.

Author Biography

Alin PELMUȘ, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
A terminat studiile liceale la Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" în anul 1992 şi este absolvent al Facultăţii militare de educaţie fizică/Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, promoţia 1996. Şi-a aprofundat studiile în domeniul managementului activităţilor de educaţie fizică şi sport în anul 2003. Ulterior a obţinut titlul de master în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii, specializarea Securitate naţională şi comunicare publică la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Pe parcursul carierei a urmat o serie de programe de studii postuniversitare şi de specializare organizate de instituţiile militare de învăţământ. În perioada 2005-2015 a activat în domeniul managementului educaţional în cadrul Secţiei învăţământ/Statul Major al Forţelor Terestre, iar, la începutul anului universitar 2015-2016, a optat pentru a îmbrăţişa cariera didactică.

References

Bota A., Kinesiologie, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007.
Cârstea Gh., Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București, 2000.
Dragnea A. și colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 2006.
Epuran M., Motricitate şi psihism în activităţile corporale, Editura FEST, Bucureşti, 2011.
Pelmuș A.D., Dezvoltarea capacității motrice a personalului militar, Editura Centrului tehnic-editorial al armatei, București, 2021.
https://pregatirefizica.wordpress.com/2017/06/13/deprinderile-motrice
http://educatie-fizica.ro/invatarea-motrica-formarea-deprinderilor-motrice
https://www.academia.edu/17334296/Invatarea_deprinderilor_motrice
Published
2021-07-02
Section
Articole