Imagine copertă

SPRIJINUL LOGISTIC AL STRUCTURILOR SUBORDONATE MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE DISPUSE ÎN AFARA GARNIZOANEI BUCUREŞTI. PROPUNERI DE EFICIENTIZARE

Sorin PÎNZARIU, Constantin PAGNEJER

Abstract


Prin structurile sale centrale, Ministerul Apărării Naţionale îşi armonizează întreaga activitate în vederea îndeplinirii cu succes a misiunii de bază, aceea de a conduce activitatea în domeniul apărării naţionale, potrivit prevederilor legii şi strategiei de securitate naţională, pentru garantarea suveranităţii, independenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale și de a participa cu forţe şi mijloace la îndeplinirea misiunilor asumate de România în calitate de membru NATO.
Articolul de faţă îşi propune o analiză succintă a activităţilor desfăşurate pentru asigurarea unui sprijin logistic eficient şi oportun unităţilor subordonate structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale dislocate în afara garnizoanei Bucureşti, avându-se în vedere toate domeniile funcţionale ale logisticii.
Eficienţa sprijinului logistic al unităţilor menţionate anterior depinde de organizarea optimă a fluxului de informaţii logistice, precum şi de procedurile standardizate existente şi utilizate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Legea nr. 346 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, Bucureşti, 2006;

SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008;

Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008;

L-11, Regulamentul mentenanţei echipamentelor în Armata României, Bucureşti, 2009;

S.M.G. 126, Ordinul şefului Statului Major General pentru asigurarea sprijinului logistic pentru centrele militare prin arondare la alte unităţi militare, Bucureşti, 2010;

Colectiv, Tratat de stiinţă militară, vol.3, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucuresti, 2004.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com