REALITĂȚI ALE MEDIULUI DE SECURITATE EUROPEAN LA ÎNCEPUT DE MILENIU TREI

Authors

  • Romeo Dacian BUHAI Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”, Cluj-Napoca

Abstract

 

Schimbările care au intervenit, la sfârșitul secolului al XX-lea, la nivelul sistemului relațiilor internaționale au determinat la nivel global, dar mai ales la nivel regional modificări ale perspectivei de înțelegere a modului de realizare a securității. În acest sens, lupta continuă a actorilor pentru reconfigurarea centrelor de putere, dezvoltarea accentuată a amenințărilor deja existente și apariția altora noi au determinat remodelarea mediului de securitate regional și global. Astfel, în cadrul acestui articol, ne propunem să surprindem o parte din realitățile care guvernează mediul de securitate european la începutul secolului al XXI-lea.

Author Biography

Romeo Dacian BUHAI, Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”, Cluj-Napoca

Născut la data de 07 mai 1980, în localitatea Cluj-Napoca, Romeo-Dacian BUHAI, a absolvit Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, promoția 2003 și Universitatea Spiru-Haret, Facultatea de Finanțe - Bănci, promoția 2009.

Este doctorand în domeniul Informații și Securitate Națională în cadrul Școlii Doctorale a Universității Naționale de Apărare „Carol I” din anul 2019.

Pregătirea academică este completată prin finalizarea studiilor de master: Masterul de conducere interarme Forțe Terestre, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, promoția 2017.

Este de profesie cadru militar, desfășurându-și în prezent activitatea ca șef de birou la Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”, Cluj-Napoca.

A participat ca membru în colectivul de elaborare a „Manualului pentru luptă al diviziei de infanterie” și a publicat o serie de articole, astfel:

  • Considerații generale privind modul de acțiune al structurilor de artilerie terestră în apărarea mobilă a grupării de forțe de nivel divizie ”, Tactică și Artă Operativă Forțe Terestre, sesiune de comunicări științifice 2016, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2016;
  • Rachetele balistice, sistem de foc esențial în imprimarea efectelor asupra inamicului”, Tactică și Artă Operativă Forțe Terestre, sesiune de comunicări științifice 2017, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2017;
  • „Armata europeană-vis sau realitate-necesitate ”- Conferința „Strategii XXI- Strategic Changes in Security and Internațional Relations”, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2020;
  • „Realități și perspective ale cooperării UE-NATO în domeniul securității și apărării”- Conferința Gândirea Militară Românească „Military Strategy Coordinates Under the Circumstances of a Sinergistic Approach to Resilience in the Security Field”, București, 2020.

 

References

*** Dicționar juridic, https://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=4431
*** Semestrul european, Fișă tematică, Incluziunea socială, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_ social_inclusion_ro.pdf
*** Umfrage_2020_Bundesstiftung_Aufarbeitung, https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/sites/default/files/uploads/files/2020-09/Forsa Umfrage_2020_Bundesstiftung _Aufarbeitung.pdf
[Comisia Europeană], Strategia UE privind vaccinurile, https://ec.europa.eu/romania/news/ 20200617_strategia_ue_privind_vaccinurile_ro
[European Commission], Joint Communication To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions: Tackling COVID-19 disinformation - Getting the facts right, https://ec.europa. eu/info/sites/info/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_ en. pdf.
[Consiliul European], Răspunsul UE la amenințarea teroristă, https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/
[Parlamentul European], Raportul referitor la consecințele epidemiei de COVID-19 în materie de politică externă, 03.11.2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0204_RO.html
Bădălan Eugen, Frunzeti Teodor, Forțe și tendințe în mediul de securitate european, Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2003.
Băhnăreanu Cristian, Determinări ale crizei economico-financiare globale asupra securității statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2013.
Buzan Barry, Popoarele, statele şi frica. O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca de după Războiul Rece, Editura Cartier, Chişinău, 2000.
Buzan Barry, Waever Ole, De Wilde Jaap, Jiglău George (trad.), Securitatea: un nou cadru de analiză, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010.
Duțu Petre, Bogzeanu Cristina, Provocări actuale pentru securitatea europeană, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2010.
Kadtke James, Wells Linton, Policy Challenges of Accelerating Technological Change: Security Policy and Strategy Implications of Parallel Scientific Revolutions, National Defense University, Center for Technology and National Security Policy, 2013.
Mureşan M., Ţenu C., Stăncilă L., Enache D., Filote D., Securitatea Europeană la începutul mileniului III, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.
Cyber Defence Magazine, https://www.cyberdefensemagazine.com/cyber-security-statistics-for-2019/
Revista NATO, https://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-Threads/RO/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33275.

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole