NIVELURILE SPRIJINULUI LOGISTIC ÎN OPERAŢIILE MULTINAŢIONALE CONDUSE DE O.N.U.

Sorin PÎNZARIU, Aurel ILIUŢĂ

Abstract


Pentru desfăşurarea cu succes (atingerea stării finale) a operaţiilor multinaţionale, prin procesul de planificare, în toate fazele sale, se stabilesc pentru fiecare nivel de sprijin logistic, structurile şi măsurile necesare în vederea asigurării forţelor participante la operaţia multinaţională cu tot ceea ce le este necesar pentru trai şi îndeplinirea misiunilor.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008

L – 1, Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

Zisu, C., Scrieciu, L., Mocanu, B.P., Dogaru, M., Coordonate ale sprijinului logistic în operaţiile internaţionale, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2008.

B.P., Mocanu, Logistica trupelor angajate în acţiuni de luptă în afara graniţelor României, teză de doctorat, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, fondul de carte al Bibliotecii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

S., Pînzariu, Logistica operaţiilor multinaţionale sub egidă ONU sau sub comandă NATO, teză de doctorat, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, fondul de carte al Bibliotecii Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2003.

D., Leslie, Operational logistical support of UN peacekeeping missions: intermediate logistics course, The United Nations Institute for Training and Research Programme of Correspondence Instruction in Peacekeeping Operations, Dag Hammarskjöld Centre, Box 20475, New York, NY 10017, 2005.

Colectiv, Logistica operaţiilor multinaţionale sub egidă ONU şi comandă ONU, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com