SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ÎN ARMATA ROMÂNIEI

Authors

  • Mariana FRASZIN (GURĂU) Universitatea Națională de Apărare ”Carol”
  • Gelu ALEXANDRESCU Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Abstract

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă unul dintre cele mai importante domenii de interes ale societății contemporane, un concept cu o evoluție impresionantă și la nivel național, mai ales că accidentele de muncă și bolile profesionale au cunoscut o creștere semnificativă în ultimele decenii. Crearea mai multor locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor în care își desfășoară activitatea salariații, dar, mai ales, menținerea stării de sănătate a acestora sunt obiectivele principale ale politicii sociale din zilele noastre. Un mediu de lucru sigur și sănătos este un element esențial al calității muncii. În acest articol, ne-am propus să evidențiem aspectele comune ale securității și sănătății în muncă în Armata României și ale cadrului legal național din mediul civil și militar, dar și specificul datorat organizației militare. Odată cu creşterea nivelului de educaţie al populaţiei, cresc şi exigenţele legate de asigurarea calităţii muncii, vieţii, securităţii și sănătăţii în muncă. În acest sens, se poate observa progresul impresionant pe care l-a înregistrat protecția muncii, plecând de la interesul de a preveni și de a minimiza accidentele de muncă, și ajungând la dezvoltarea unor strategii la nivel național.

Author Biography

Mariana FRASZIN (GURĂU), Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Născută la data de 14.11.1975, în localitatea Baia-Mare,  Mariana  FRASZIN (GURĂU) este absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de Management, promoţia 2005.

În prezent este doctorand în domeniul Științe militare în cadrul Școlii doctorale a Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat și stagii de pregătire.

De profesie economist licențiat, își desfășoară activitatea, în calitate de administrator patrimoniu  la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”.

 

References

*** Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, Monitorul Oficial nr. 646, din 26.07.2006.
*** Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.
*** Hotărârea nr. 191/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale ı̂n domeniul securității și sănătății ı̂n muncă pentru perioada 2018-2020.
*** Hotărârea nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.
*** Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006.
*** Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
*** Hotărârea nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
*** Codul muncii, 2003.
*** Ordinul nr. 191/2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate ı̂n muncă ı̂n Ministerul Apărării Naționale, Monitorul Oficial nr. 900, din 07.11.2019, Partea I.
***Ordinul ministrului apărării nr. M. 113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările ulterioare.
*** Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1095/2018.
*** Instrucțiunile din 27 septembrie 2019 privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naționale, Monitorul Oficial nr. 900 bis, din 07.11.2019.
Manolescu A., Lefter V., Deaconu A., Ergonomie, Editura Economică, Bucureşti, 2010.
https://sanatatesisecuritateinmunca.webgarden.ro/menu/s-s-m-scurt-istoric.

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole