MANAGEMENTUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE ‒ POSIBILE CONEXIUNI ȘI BENEFICII, FORMULATE PRIN RAPORTARE LA NECESITĂȚILE DE FINANȚARE COMPLEMENTARE ALE APĂRĂRII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Authors

  • Dragoș-Adrian IORGA Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Abstract

Astăzi, mai mult ca oricând, dinamica noilor provocări, rezultantă a transformărilor survenite în cadrul mediului internaţional, susține reconfigurarea priorităţilor agendei interne şi externe a statelor prin adăugarea de noi riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi, poziţionate în afara acţiunilor specifice apărării armate, modificând, totodată, şi relaţia dintre diferitele dimensiuni ale securităţii. În acest context, apărarea naţională trebuie, printr-o abordare de tip anticipativ, preventiv și participativ şi, de asemenea, prin utilizarea unei game variate de resurse, prin apel la managementul integrat al resurselor de apărare, să identifice şi să susţină acele căi de răspuns adecvate provocărilor lumii de astăzi.  Această ipoteză stă la baza prezentei cercetări, prin intermediul căreia ne-am propus să identificăm și să formulăm posibile conexiuni și potențiale beneficii, care pot fi extrase atât ca modalități de răspuns ale apărării naționale în fața noilor provocări, cât și în calitate de resurse complementare ale acesteia. Ofertant, în acest sens, vom demonstra a fi managementul programului operațional destinat resurselor umane în România. 

Author Biography

Dragoș-Adrian IORGA , Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Născut la data de 30 octombrie 1968, în  București, Dragoş-Adrian IORGA este absolvent al Universităţii Politehnice din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, promoţia 1995. În prezent, este doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, în domeniul Știinţe militare.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri de specializare şi perfecţionare și stagii de pregătire.

De profesie inginer, își desfășoară activitatea, în calitate de director executiv, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov.

 

 

References

*** Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
*** Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027, versiunea 1, octombrie 2020.
*** Hotărârea nr. 936, din 5 noiembrie 2020, pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri.
[Administraţia Prezidenţială], Strategia Naţională de Apărare a Țării pentru perioada 2015 - 2019 ‒ O Românie puternică în Europa şi în lume (SNAp 2015-2019), Bucureşti, 2015.
[Administraţia Prezidenţială], Strategia Naţională de Apărare a Țării pentru perioada 2020 - 2024 ‒ „Împreună, pentru o Românie sigură şi prosperă într-o lume marcată de noi provocări” (SNAp 2020-2024), Bucureşti, 2020, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 574, din 1 iulie 2020.
[Preşedinţia României], Strategia Naţională de Apărare ‒ pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare (SNAp 2010-2015), Bucureşti, 2010.
Hințea Călin Emilian, Ghiolțan Călin, Management public I, Editura Gewalt, Cluj-Napoca, 2000.
https://www.finantare.ro/consultare-publica-programul-operational-educatie-si-ocupare-poeo.html
https://mfe.gov.ro/consultari-publice-pentru-perioada-2021-2027-programele-operationale-regionale-por-si-programului-operational-educatie-si-ocupare-poeo/

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole