TRANSFORMĂRI ALE STRUCTURILOR DE GENIU ÎN CONTEXTUL UNUI MEDIU DE ACȚIUNE AFLAT ÎN CONTINUĂ SCHIMBARE

Authors

  • Adrian-Robert GHEORGHE

Abstract

Necesitatea adaptării politicilor de securitate și apărare națională la caracteristicile actuale ale mediului de securitate supune instituția militară unui amplu proces de transformare. Din această perspectivă, natura conflictelor care caracterizează secolul XXI impune o abordare nouă și dezvoltarea acelor tipuri de structuri, care pot fi adaptate rapid noilor provocări din mediul de securitate. Obiectivul principal al procesului de transformare militară constă în crearea de capabilități care să ofere decidenților politico-militari statali variante de acțiune adecvate noilor tipuri de riscuri și amenințări care vizează securitatea națională și/sau cea internațională. În același timp, transformarea militară urmărește crearea/obținerea unui avantaj competitiv semnificativ asupra adversarilor potențiali prin transformarea rolului apărării în cadrul securității naționale, a managementului apărării și a forțelor armate.

 

References

*** Carta albă a Apărării, Bucureşti 2017.
*** Military Engineering Vision and Objectives 2011-2020
*** Military Engineering Centre of Excellence, Germany, 7 October 2010.
*** G. - 1 Doctrina sprijinului de geniu în operațiile întrunite, București, 2016.
*** F.T.-1 Doctrina operaţiilor forţelor terestre, București, 2007.
Gl.mr.dr. Arsenie Valentin, col. Sîrbu Cornel, Surprinderea în lupta armată, Editura Militară, București, 1993.
Popescu Mihai-Silviu, „Aspecte privind realizarea interoperabilității cu structurile NATO în domeniul conducerii protecției genistice”, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” nr. 2/2007, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007.
Lt.col.dr. Radu Dumitru, „Consideraţii privind criteriile vizate de noile structuri de geniu, în perspectiva anilor 2015-2020”, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr. 4/2007, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2007.
Lt.col.instr.av.drd. Stanciu Cristian-Octavian, „Comanda şi controlul acţiunilor militare în contextul integrării tehnologiilor moderne”, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” nr. 2, vol. 2/2015, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2015.
Col.prof.univ.dr. Stăncilă Lucian, Legile și principiile luptei armate, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 2000.
Toma Gheorghe, Stăncilă Lucian, Ţenu Costică, Arta operativă între contrarii: actualitate și perspectivă, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 2001.

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole