ABORDAREA MULTIDOMENIU ÎN CADRUL OPERAȚIILOR FORȚELOR TERESTRE

Authors

  • Paul TUDORACHE Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”

Abstract

 

Frecvența schimbărilor operaționale, care de cele mai multe ori sunt neanticipate, respectiv, dificultatea abordării provocărilor generate de către acestea reprezintă factori motivaționali suficienți care să declanșeze adaptarea Forțelor Terestre la cerințele mediilor operaționale. Pe aceste considerente, articolul are ca scop fundamentarea unei noi abordări operaționale, în măsură să asigure structurilor militare din Forțele Terestre augmentarea puterii de luptă și, totodată, transcenderea abordării tradiționale a operației către una multidomenii, mult mai potrivită contextelor mediilor operaționale contemporane și viitoare. De asemenea, evidențierea atributelor necesare comandanților, statelor majore și structurilor subordonate, precum și analizarea implicațiilor operaționale pentru structurile militare din Forțele Terestre reprezintă principalele obiective circumscrise scopului acestei cercetări.

Author Biography

Paul TUDORACHE, Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”

Născut la data de 17.09.1981, în localitatea Buzău, Paul Tudorache este absolvent al Academiei Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”, specializarea Managementul organizației, promoţia 2004. Deţine titlul de doctor în domeniul Științe Militare și Informații, acordat în anul 2012 de către Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”.

 

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea a două programe de masterat:     Relații Internaționale – Sisteme de Securitate în anul 2007, Universitatea ,,Lucian Blaga” și Conducere interarme Forțe Terestre în anul 2018, Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”.           De asemenea, autorul a finalizat și câteva cursuri de specializare, mai importante fiind Proiectarea și Evaluarea Operațiilor în Sprijinul Păcii, respectiv Spațiul de Luptă Virtual 2, modurile Administrator, Artilerie și Aripă Fixă/Rotativă.

Pe de altă parte, autorul dispune de experiență de luptă, fiind dislocat de două ori în Afganistan, pe timpul operației Enduring Freedom, prima în cadrul Batalionului 811 Manevră, cea de-a doua în cadrul Comandamentului Regional de Sud.

 

Din anul 2018 este încadrat la Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”, în calitate de conferențiar universitar în cadrul Facultății de Științe Militare.

În ceea ce privește activitatea ştiinţifică este autor al unor cărți, cele mai semnificative pentru domeniul Științe Militare fiind  ,,Adaptarea structurilor militare din Forțele Terestre la cerințele acțiunii în medii VUCA și JIIM”, respectiv ,,Studiu privind aplicarea puterii de luptă în cadrul operației Inherent Resolve”. Nu în ultimul rând, acesta este autor a numeroase articole științifice, indexate ISI și BDI.

References

*** ADRP 3-0, Operations, Headquarters, Departement of the Army, Washington DC, October 2017.
*** AJP-3.2, Allied Joint Doctrine for Land Operations, edition A, version 1, NATO Standardiation Office (NSO), 2016.
*** Army Doctrine Publication (AC 71940), Land Operations, Headquarters Field Army, Land Warfare Development Centre, Imber Road, Warminster, 2017.
*** TRADOC Pamphlet 525-3-1, The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028, December 2018.
*** US Army TRADOC, Multi-Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century 2025-2040, Version 1.0, December 2017.
Johnson E. Stuart, Peters E. John, Kitchens E. Karin, Martin L. Aaron, Fischbach R. Jordan, A Review of the Army’s Modular Force Structure, RAND National Defense Research Institute, Santa Monica, California, 2012.
Kelly Paige, Livorsi Emily, Magnus Ron, ”Interpreting the Future: The Value of Strategic Thinking”, Quarterly FMI, Issue One, March 2015.
Wade M. Norman, BSS5 SMARTbook: The Battle Staff – Leading, Planning & Conducting Military Operations, Florida, 2015.

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole