Announcements

În perioada aprilie 2014 - octombrie 2015, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în calitate de beneficiar, derulează Proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “ştiinţe militare”, “securitate şi informaţii” şi “ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – “SmartSPODAS”.
Obiectivul general al proiectului SmartSPODAS este acela de a crea un mecanism complex, durabil şi sustenabil de formare şi perfecţionare a resurselor umane înalt calificate pentru cercetare de excelenţă în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”, prin atragerea şi îndrumarea doctoranzilor şi a doctorilor în activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unor programe doctorale şi post-doctorale complexe, interdisciplinare şi transnaţionale, integrate în contextul cercetării ştiinţifice de nivel european. Proiectul SmartSPODAS este conceput ca un sistem experimental de 4 programe avansate de studii doctorale şi post-doctorale care va contribui la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate pentru cercetare de excelenţă în domeniile "ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională” şi care va reflecta în sistemul educaţional românesc, promovarea excelenţei şi a valorilor europene în cercetarea ştiinţifică de profil, precum şi la formarea şi consolidarea culturii de securitate ca un factor cheie de dezvoltare pe termen mediu şi lung. SmartSPODAS se adresează unui grup ţintă de 115 doctoranzi, înmatriculaţi deja în cadrul unor programe doctorale din seriile 2011-2012, 2012-2013 şi care urmează a fi înmatriculaţi în seria 2013-2014 şi 48 de doctori (în "ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională” dar şi din alte domenii conexe, cu o vechime de maximum 5 ani de la obţinerea titlului de doctor. Valoarea burselor pentru doctoranzi este de 1350 de lei timp de 16 luni, începând cu luna iunie 2014, iar pentru cercetătorii post doctorat de 3000 de lei, pentru 12 luni, începând cu luna august 2014.