DEMERSURI ÎN SPRIJINUL SECURITĂȚII UMANE

Authors

  • Filofteia REPEZ "CAROL I" NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY
  • Polixenia OLAR Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Abstract

Într-o lume din ce în ce mai interconectată și interdependentă, demersurile interculturale contribuie la asigurarea și menținerea securității umane. Sub forme diverse de materializare, acestea promovează atitudinile deschise, tolerante, de acceptare și de înțelegere, precum și recunoașterea și respectarea diferențelor culturale dintre oameni. Educația interculturală, apreciată ca fiind un nivel nou al educației, necesară realităților lumii de astăzi, și un mijloc de rezolvare a conflictelor interculturale, corespunde celui de-al treilea stâlp al educației, înscris în Raportul UNESCO privind educația secolului al XXI-lea ‒ deprinderea de a trăi împreună cu ceilalți. Pentru securitatea umană, educația interculturală are un rol esențial, contribuind la diminuarea provocărilor diverse și multiple prin promovarea unor valori și atitudini, cum ar fi: respectul față de demnitate și drepturile omului, toleranță, înțelegere, deschidere față de diferențele culturale, spirit civic. Obiectivul acestui demers științific este acela de a evidenția faptul că educația interculturală presupune un demers cu o contribuție importantă în sprijinul securității umane; pentru îndeplinirea acestui obiectiv, vom aduce clarificări teoretice și vom evidenția demersuri educative interculturale la nivel internațional și național și din cadrul Uniunii Europene.

 

References

*** Convenţia UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii de expresie culturală, Paris, 20.10.2005, Monitorul Oficial nr. 559, din 28 iunie 2006.
*** Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Comunicare privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare, Bruxelles, 10.05.2007.
*** Propunere de Recomandare a Consiliului Uniunii Europene privind o abordare globală a predării și învățării limbilor, Bruxelles, 17 aprilie 2019.
[International Association for Intercultural Education (IAIE) in co-operation with UNESCO, International Bureau of Education (IBE) and the Council of Europe], The international basis for intercultural education including anti-racist and human rights education, a selection of articles from relevant documents, adopted by the governments of member states of the United Nations, UNESCO, the Organisation on Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe, 1999.
Costea Luiza-Maria, Educația intercultuală pentru managementul internațional de succes, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2017.
Deardorff K. Darla, Manual for Developing Intercultural Competencies Story Circles, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2020.
Huber Josef, ”Intercultural competence for all Preparation for living in a heterogeneous world”, Council of Europe Pestalozzi Series, No. 2, 2012.
Kaldor Mary, Securitatea umană, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010.
Mehedinți Simion, Poporul, Editura Albatros, București, 2002.
Miftode Vasile, Nacu Daniela, Cojocaru Ștefan, Sandu Antonio, Dezvoltarea comunităților etno-culturale. Integrare europeană și interculturalitate, Editura Expert Projects, Iași, 2003.
Mocanu Marius, Albu Daniela, Scarlat Mihaela, traduceri, Valeriu Rendec, Daniela Albu, coordonatori, Drepturile omului, anul XXVII, nr. 2, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 2017.
Răducu Cătălina-Daniela, Ștefanachi Bogdan (coordonatori), Securitatea umană. Provocări contemporane, Editura Pro Universitaria, București, 2015.
Sandu Antonio, Orientări metodologice privind dezvoltarea culturală a comunităților etnice, Editura Lumen, București, 2009.
Polish Journal of educational studies, vol. I (LXXI), 2018.
Revista de Științe Politice Polis, volum III, Nr. 2 (8), martie-mai 2015.
https://unesdoc.unesco.org/
https://eclass.upatras.gr/
https://edict.ro/
https://www.greelane.com/ro/umanistic
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/
https://eur-lex.europa.eu/legal
https://www.mae.ro
http://oldsite.edu.ro/index.php
http://www.agentiaimpreuna.ro
http://www.cesindcultura.acad.ro/images
https://trivent-publishing.eu/libri/comunicare/
https://www.gointercultura.org/despre-noi
http://www.ecler.org/ro/programul-securitate-uman
https://www.intercultural.ro/
https://www.eesc.europa
https://www.researchgate.net/publication/

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

Articole