ROLUL ŞI IMPORTANŢA DOCTRINEI ÎN CONTEXTUL PARADIGMELOR RĂZBOIULUI CONTEMPORAN

Authors

  • Marius-Valeriu PĂUNESCU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Buna conducere a operaţiilor militare în zonele de conflict prezente şi viitoare nu este legată numai de optima cunoaştere şi înţelegere a posibilităţilor de manifestare a violenţei în contextul social contemporan, ci şi de asigurarea fundamentului în care iniţiativa celor aflaţi în poziţia de a lua decizii este aplicată cu multă încredere. Pentru a fi în măsură să găsească cele mai potrivite răspunsuri la problemele extrem de variate, specifice războaielor contemporane care se manifestă atât în forma lor tradiţională, convenţională, cât şi în forma non-tradiţională, iregulară, instituţia militară se preocupă continuu de menţinerea relevanţei doctrinare, organizaţionale, de instruire, de personal, înzestrare şi infrastructură, precum şi de leadership şi educaţie. Intre acestea, doctrina reprezintă „vehiculul” cel mai utilizat în producerea schimbării şi adaptării necesare păstrării relevanţei şi eficienţei organizaţiei militare în ansamblul ei.

Author Biography

Marius-Valeriu PĂUNESCU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Doctor în “Ştiinţe militare şi informaţii”. Titlul tezei: “Contra-insurgenţa în contextul abordării comprehensive a securităţii” Funcţie îndeplinită în prezent: lector universitar - Facultatea de securitate şi apărare/ Universitatea Naţională de Apărare “CAROL I”. Cercetător postdoctoral în cadrul proiectului: Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS” Experienţă profesională (misiuni internaţionale): - Consilier pe probleme de instrucţie şi doctrină/ Misiunea Uniunii Europene (EUFOR ALTHEA) din BOSNIA- HERŢEGOVINA, SARAJEVO, 2013; - Lector/ Academia militară din ARMENIA/ Programul “NATO Defense Education Enhancement Program”, YEREVAN, 2012, 2011; - Ofiţer de stat major CIMIC (CIVIL-MILITARY COOPERATION)/ NATO – Comandamentul Regional de Sud, KANDAHAR, AFGANISTAN, 2009; - Şef compartiment conducere logistică/ Detaşamentul IRAK/ Misiunea “ANTICA BABILONIA 2005” – IRAK, 2005; - Ofiţer de legătura/ MACEDONIA şi KOSOVO, “DYNAMIC RESPONSE-2003” –, septembrie 2003.

References

AAP-6 - NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), Listing terms of military significance and their definitions for use in NATO, NATO Unclassified, NATO Standardization Agency (NSA), 2010;

ADP 1-01, Army Doctrine Publication 1-01, Doctrine Primer, Headquarters Department of the Army, Washington, DC, 2 September 2014;

AJP-3.4.4 Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency (COIN), NATO Unclassified, NATO Standardization Agency (NSA), February 2011;

APP-6 NATO Joint Military Symbology, NATO Unclassified, NATO Standardization Agency (NSA), 2011;

A.N.S.-1 Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în Ministerul Apărării, Bucureşti, 2008;

Army Doctrine Publication – Operations, UK Ministry of Defence, The Development, Concepts and Doctrine Centre, UK Ministry of Defence, Shrivenham, SWINDON, 2010;

JDP 01 – Joint Doctrine Publication, Campaigning, The Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), UK Ministry of Defence, Shrivenham, SWINDON, 2008;

JDP 0-01, Joint Doctrine Publication 0-01 (3rd Edition) dated August 2008, British Defence Doctrine, The Development, Concepts and Doctrine Centre, Ministry of Defence, Shrivenham;

Joint Doctrine Publication 04 – Understanding, The Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC), UK Ministry of Defence, Shrivenham, SWINDON, 2010;

JP 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense, 8 November 2010 (As Amended Through 15 December 2014).

Published

2015-04-02

Issue

Section

Articole