MOMENTE DEFINITORII ÎN APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA AUDITULUI INTERN ÎN ȚARA NOASTRĂ

Authors

  • Vasile TIMOFTE

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-72

Abstract

Apariția și perfecționarea activității de audit intern în entitățile publice și private din România au reprezentat și constituie o necesitate firească, o urmare a tendințelor și practicilor manifestate pe plan internațional și european în acest domeniu.

Țara noastră a întreprins acțiuni pentru implementarea serviciului de audit intern în entitățile de stat și private cu o anumită întârziere și cu evoluții sinusoidale, determinate de alternața regimurilor de conducere (democratice interbelice ‒ comunist totalitare ‒ democratice actuale).

Ministerul Apărării Naționale, ca parte a administrației publice, prin structuri specializate și în toate entitățile componente, aplică prevederile actelor normative referitoare la desfășurarea activității de audit intern, fapt pentru care am reliefat momente de referință din procesul de apariție, organizare și exercitare a activității de audit public intern în structurile acestui minister.

References

*** Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548, din 12.07.2017.
*** Legea nr. 167/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559, din 14.07.2017.
*** Hotărârea Guvernului nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511, din 09.07.2014.
*** Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 referitoare la Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17, din 10.01.2014.
*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 127/09.12.2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 67/2014, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921, din 18.12.2014.
*** Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 67/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463, din 25.06.2014.
[CAFR-AAIR], Ghidul privind implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern, București, 2015, http://www.cafr.ro
[Ministerul Finanţelor Publice], UCAAPI, Strategia dezvoltării auditului public intern pentru 2018-2020, Bucureşti, 2017.
Boța-Avram Cristina, Auditul intern al societăților comerciale, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2009.
Morariu A., Suciu Gh., Stoian F., Audit intern şi guvernanţa corporativă, Editura Universitară, Bucureşti, 2008.
http://www.cafr.ro
http://www.aair.ro
http://www.mfinante.ro
http://www.mapn.ro

Downloads

Published

2021-01-07

Issue

Section

Articole