ROLUL ŞI LOCUL AUDITULUI PUBLIC INTERN DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ENTITĂŢII PUBLICE DIN ACEST MINISTER

Authors

  • Ioan-Daniel DRĂGĂNESCU Ministry of National Defence

Abstract

În acest articol, ne-am propus să reliefăm, în primul rând, caracteristicile sistemului de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale, ca una dintre piesele de rezistență ale întregului mecanism managerial din această structură a administrației publice. Pentru a înțelege întregul mecanism de control și efectele sale asupra rezultatelor finale ale fiecărei structuri organizatorice din armata română, ne-am oprit, în cercetarea noastră, asupra anumitor conexiuni care există între sistemul de management, cel de control intern managerial și cel al auditului intern, pentru evaluarea controlului intern managerial în aceste entități. Partea finală a articolului am dedicat-o prezentării modalităților de efectuare a evaluării inițiale a controlului intern managerial și de urmărire a implementării de măsuri în acest domeniu de către auditul intern. În această zonă a cercetării întreprinse, am formulat și anumite soluții de îmbunătățire a acestei activități în viitor în Armata României.

References

*** Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387, din 7 mai 2018.
*** HG nr. 1086, din 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17, din 10 ianuarie 2014.
*** Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.100/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456, din 06.06.2019.
*** Ordinul ministrului apărării naționale nr. M67 din 17.06.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naționale, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463, din 25 iunie 2014.
*** Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI), proiect PODCA.
[Curtea de Conturi a României], Ghid de evaluare a sistemului de control intern în entitățile publice, București, 2011.
[International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)], ISSAI 1315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment, Viena, 2007.
Balu Mariana, Bazele statisticii, Editura Fundației „România de Mâine”, București, 2007.
Marcu Radu-Viorel, „Evoluții în legislația națională în domeniul auditului public intern și analiza cadrului național de reglementare”, Finanțe publice și contabilitate, nr. 6/2015.
Tomoială Marius-Gabriel, „Principalele modificări aduse metodologiei de audit intern prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013”, Finanțe publice și contabilitate, nr. 6/2014
http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/tema_20.pdf
www.gov.ro
www.mapn.ro

Downloads

Published

2021-01-07

Issue

Section

Articole