EFECTELE ȘOCULUI STRATEGIC ASUPRA MEDIULUI MILITAR

Authors

  • Valentin-Claudiu JORĂSCU

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-70

Abstract

Proiecția și implementarea modificărilor la nivel doctrinar survin, în principal, schimbărilor de paradigmă, resimțite acut în urma unor mutații bruște și accentuate în gândirea operațională. În economia analizei viitoarelor șocuri strategice, este important de subliniat faptul că societatea modernă beneficiază de un avans tehnologic substanțial, centrat pe sistemele informaționale, regăsit în diferite produse și servicii, precum cele din sfera comunicațiilor, sistemelor autonome, transporturilor sau manipulării datelor. O parte relevantă a noilor cuceriri tehnologice își găsește aplicabilitate și în zona militară, aspect care dă naștere unor serii de probleme de natură conceptuală, normativă și operațională, în ceea ce privește posibilitatea determinării unor limite clare ale cadrelor de utilizare și de dezvoltare ale acestora și, inductiv, în ceea ce privește eligibilitatea și consistența strategiilor actuale în evaluarea proporțională a capacității lor de a genera noile șocuri strategice.

References

Bădălan Eugen, Sensul transformării, Editura Militară, București, 2005.
Bălăceanu Ion și colab., Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor contemporane, Editura Ars Docendi, București, 2003.
Bell Daniel, The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Editura Basic Books, Stanford,1973.
Bernal John Desmond, The Social Function of Science, 1939, https://www.marxists.org/archive/bernal/works/1930s/socialscience.htm
Brzezinski Zbigniew, Between two ages, America’s role in the Tehnetronic Era, Columbia University, The Viking Press, New York, 1970.
Crăciun Marius Dumitru, Confruntarea înalt tehnologizată ‒ o paradigmă la început de mileniu, Editura Prouniversalis, București, 2005.
Gray Colin S., Transformation and Strategic Susprise, US Army War College, 2005.
Klein Naomi, Doctrina șocului, Editura Vellant, 2008.
Kotarbinski Tadeusz, Tratat despre lucrul bine făcut, Editura Politică, București, 1976.
Jarrell Lane, Peter, Strategic Shock: Managing the Strategic Gap, US Army War College, 2013.
Popa Vasile, Tehnologie și inteligență în conflictele militare, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2004.
Pungă Adrian, „Perspective în dezvoltarea sistemelor de comandă și control”, Sesiune de comunicări științifice, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, 2005.
Rotaru Simona, Ghiță Mirela Claudia, Sisteme și aplicații informatice în economie, Editura Revers, Craiova, 2015.
Snyder A. Craig, Contemporary Security and Strategy, Macmillan Education, Londra, 1999.
Stan Anton, „Delimitări conceptuale privind șocul strategic și surprinderea strategică”, Impact strategic nr. 1 [46]/2013, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București.
Stanciu Cristian-Olivian, „Implicațiile sistemelor și tehnologiilor moderne asupra fizionomiei acțiunilor militare”, Teză de doctorat, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, 2016.
Tangredi Sam J., ”All Possible Wars? Toward a Consensus View of the Future Security Environment 2001-2025”, Institute for National Strategic Studies, US National Defence University, 2000.
*** Revista Forțelor Terestre Franceze, nr. 1, 2004.
https://geopolicraticus.wordpress.com/2011/03/03/strategic-shock-in-north-africa/
http://www.scritub.com/sociologie/filozofie/Arta-razboiului1822220178.php

Downloads

Published

2021-01-07

Issue

Section

Articole