ARMONIZAREA LEGISLAȚIEI ROMÂNEȘTI CU ACQUIS-UL NATO ȘI AL UE ÎN DOMENIUL POLITICILOR DE SECURITATE ȘI APĂRARE

Authors

  • Otilia CARAZA LEHACI Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-65

Abstract

Aderarea României la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană a presupus un lung proces de negociere și de armonizare legislativă la nivel național. Pentru România, calitatea de membru al celor două organisme reprezintă un reper esențial în privința modalităților de proiectare a viziunii naționale referitoare la securitatea națională și regională, marcat de continuitate strategică. În acest context, România s-a manifestat activ și deschis în materie de armonizare legislativă în tot acest timp care a trecut de la aderare, urmărind cu prioritate valorizarea poziționării noastre geografice. Alături de beneficiile incontestabile pe care calitatea de membru al NATO și UE le induce la nivelul societăţii, aceasta introduce şi vulnerabilităţi, astfel că asigurarea unei armonizări a legislației naționale cu acquis-ul comunitar trebuie să constituie o preocupare majoră, permanentă a tuturor factorilor implicaţi, mai ales la nivel instituţional, unde se concentrează responsabilitatea elaborării şi aplicării de politici coerente în domeniu.

Author Biography

Otilia CARAZA LEHACI, Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Născută la data 03.08.1980, localitatea Borca, jud. Neamț, Otilia Carază este absolventă a Universităţii Europene “I.C Drăgan” din Lugoj, Facultatea de drept, promoţia 2005.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea studiilor universitare de masterat.     În anul 2009 a abolvit cursurile studiilor universitare de masterat ale Facultății de comandă și stat major din cadrul Universității Naționale de Apărare “Carol I” - programul de studii Securitate și apărare națională, iar în anul 2010 cursurile Universității Spiru Haret - programul de studii Managementul financiar-contabil al administrației publice.

De profesie jurist, își desfășoară activitatea, în calitate de administrator financiar la Universitatea Națională de Apărare “Carol I”.

Este autoare a mai multe articole şi comunicări ştiinţifice, publicate la Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”.

 

References

*** Carta Albă a Apărării, București, 2020.
*** HG nr. 1367, din 20 decembrie 2000, privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru studierea concordanţei dispoziţiilor şi principiilor Constituţiei României cu acquis-ul comunitar, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană.
*** Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024, București, 2020.
*** Regulamentul (CE) nr. 662/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, din 13 iulie 2009, de stabilire a unei proceduri pentru negocierea și încheierea acordurilor dintre statele membre și țări terțe privind anumite aspecte referitoare la legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale, Bruxelles, 2009.
*** A Dictionary of Law, Oxford University Press, 2018.
*** Operational Analysis and Defence Planning, NATO Communication and information Agency, Brussels, 2020.
*** Strategia globală a UE: planul de punere în aplicare privind securitatea și apărarea, Bruxelles, 2016.
*** Fișa informativă privind planul de punere în aplicare privind securitatea și apărarea (SEAE), Bruxelles, 2018.
*** Declarația comună privind cooperarea UE ‒ NATO, Bruxelles, 10 iulie 2018.
*** Declarația comună privind cooperarea UE ‒ NATO, Varșovia, Polonia, 8-9 iulie 2016.
*** Tratatul de la Lisabona, Lisabona, 13 decembrie 2007.
*** Raportul referitor la procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD), Agenția Europeană de Apărare, Bruxelles, 20 noiembrie 2020.
*** Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Bruxelles, 11 aprilie 2018.
Popa Cristina Elena, Dreptul românesc față în față cu dreptul internațional al investițiilor străine. Misiunea implicării dreptului european, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, http://www.nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/1148/15-POPA%20Cristina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tomescu Ina Raluca, ”European Union cooperation in the field of security and defense”, Letter and Social Science Series Supplement, No. 1/2019, Târgu Jiu, 2019.

Downloads

Published

2021-01-07

Issue

Section

Articole