JOCURILE ÎN LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ MILITARĂ

Authors

  • Gabriel Constantin CIAPA Academia Tehnică Militară

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-53

Abstract

Relația dintre realitatea socială și formarea de abilități intelectual-educative și motrice la participanții din învățământul militar, și nu numai a lor, a transferului informațional și comportamental dintre cele două medii se bazează pe crearea de conexiuni viabile și pe găsirea de soluții aplicabile dintr-un mediu în altul, pe o ancorare certă a cunoștințelor dobândite pentru lumea reală. Această relație se poate consolida printr-o abordare multidisciplinară, în care fiecare domeniu studiat, fiecare disciplină parcursă în cadrul programului educațional își pot aduce contribuția la întărirea legăturii realitate-instruire. În învățământului militar, această relație capătă valențe și conotații complexe, dacă privim spre finalitatea actului educațional, în care fiecare disciplină parcursă va influența produsul finit. Prezentul articol oferă o altă perspectivă a unui mijloc specific disciplinei educație fizică militară din învățământul militar, a jocurilor în cadrul instruirii din lecțiile de educație fizică.

 

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Academia Tehnică Militară

Born on 20.05.1977, in Alba Iulia town, Gabriel-Constantin Ciapa graduated the National University of Physical Education and Sport, "General Virgil I. Bădulescu" Military Physical Education and Sport Faculty, 2000 promotion.

Has the title of doctor in military science, attained in 2017 by the „Carol I” National Defense University.

The academic training has been completed by graduating from several specific courses, master's studies, internships and completing the doctoral program.

By profession military framework, he has carried out his activity as a teacher of physical education and sports to „Ferdinand I” Military Technical Academy.

He has an interesting scientific activity, practicing both theoretical and practical didactic activities, being the author of a judo course, "Judo - Course Notes", author of the book "Physical Training of the Military in the Romanian Armed Forces in Military Conflicts", coauthor of the book with the title "Sport Orientation" and several articles and scientific papers, appearing at the XXI Strategies Conferences and the „Carol I” National Defense University Bulletin.

 

 

References

*** FM 7-22: Army Physical Readiness Training, Headquarters, Department of the Army, Washington DC, 2013.
*** FM 7-0: Training the force, Headquarters, Department of the Army, Washington DC, 2002.
Băițan G.F., Admiterea în instituțiile militare de învățământ din Ministerul Apărării Naționale ‒ Probele sportive, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2020.
Băițan G.F., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în contextul integrării în NATO, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2019.
Bronikowski M. și colab., Teaching movement play and games – from the cultural, social and sporting perspective, Podręcznik, Poznan, 2012.
Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA, Bucureşti, 2000.
Ciapa G.C., Orientări și oportunități pentru pregătirea fizică a militarilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2019.
Ciapa G.C., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2018.
Epuran M., Motricitate și psihism în activitățile corporale. Prolegomene la o metateorie a activităților corporale, Editura FEST, București, 2011.
Epuran M., Horghidan V., Psihologia educației fizice, Academia Națională de Educație Fizică și Sport, București, 1994.

Downloads

Published

2020-10-15

Issue

Section

Articole