ÎNTREBUINȚAREA AEROSOLILOR, MĂSURĂ DE PROTECȚIE A FORȚEI ÎN OPERAȚIA DE APĂRARE A MARII UNITĂȚI TACTICE

Authors

  • Ionel COTORBA

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-44

Abstract

Pe timpul pregătirii şi ducerii operaţiei de apărare, misiunile de întrebuințare a aerosolilor trebuie să fie bine planificate și executate într-o succesiune logică şi continuu. Acţiunile de întrebuințare a aerosolilor de mascare trebuie să conducă la mărirea stabilităţii apărării şi să diminueze posibilităţile inamicului de a pregăti şi de a duce acţiuni ofensive în deplină cunoştinţă de cauză şi într-o concepţie clară

References

*** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012.
*** SMG-3, Manualul de planificare a operaţiilor, Bucureşti 2016.
*** Manualul de luptă al diviziei de infanterie, (proiect), București, 2006.
*** C-25, Instrucțiuni privind cunoașterea și folosirea materialelor chimice de instrucție, Comandamentul Trupelor Chimice, București, 1979.
*** Memorator asupra cunoaşterii şi întrebuinţării fumului de mascare, în acţiunile de luptă, în concepţia forţelor armate ale ţărilor membre NATO, Bucureşti, 1973.
*** Lexicon militar, Editura Militară, Bucureşti, 1980.
*** Mic dicționar enciclopedic, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978.
*** FM 20-3, Camouflage, Concealment, and Decoys, Washington DC, 1999.
*** FM 3-50, Smoke Operations, Washington DC, 1996.
*** FM 3-6, Field Behavior of NBC Agents (Including Smoke and Incendiaries), Washington DC, 1986.
*** AAP-2/2007, Glosar NATO de termeni şi definiţii.
Herciu Alexandru, Sprijinul CBRN în operațiile intermediare ale diviziei, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București 2017.
Mitulețu Ion, Herciu Alexandru, Apărarea CBRN în operația brigăzii mecanizate, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2014.
Plotuna Gheorghe Petre, „Metode moderne de realizare a camuflării”, Romanian Journal of Optoelectronics, nr. 1/2006.
Popescu E. George, Întrebuințarea fumului pe câmpul de luptă, București, 1927.
http://www.scoalanbc.ro/continut/scdra/revista_files/rev_6.

Downloads

Published

2020-10-15

Issue

Section

Articole