FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ MOBILITATEA ȘI CONTRAMOBILITATEA FORȚELOR

Authors

  • Adrian-Robert GHEORGHE

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-43

Abstract

Condiţiile în care s-au desfăşurat confruntările armate au avut mai mereu o importanţă majoră asupra rezultatului operaţiilor militare, iar acest lucru a fost observat și valorificat de specialiştii şi liderii militari. O înţelegere realistă a condiţiilor existente, dublată de o viziune corectă a mediului de confruntare transformat/modelat la care trebuie ajuns, face ca şansa de reuşită să se încline substanţial în favoarea celor care se pregătesc în detaliu şi din timp pentru bătălii, care, astăzi, de abia se întrevăd

References

*** F.T.-9 – Manualul sprijinului de geniu în operațiile de nivel tactic, București, 2017.
*** AJP-4 Allied Joint Doctrine For Logistics, NATO Standardization Office (NSO), decembrie 2018.
Gl.lt.prof.univ.dr. Bădălan Eugen ş.a., Tratat de tactică militară, vol. 2 – Forţele terestre, Editura Academiei Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu, Sibiu, 2003.
Constantin Ion, Mobilitatea și contramobilitatea în acţiunile militare întrunite, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.
Gl.bg.(r) dr. Grecu Petre ş.a., „Cerinţe doctrinare NATO specifice acţiunilor de luptă ale trupelor de geniu”, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, nr. 4/2004.
Col.prof.univ.dr. Preda Ion ş.a., Procesul de planificare în operaţiile militare, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” nr. 4/2004
https://armypubs.army.mil/ProductMaps/PubForm/FM.aspx
https://nso.nato.int/nso/
http://milengcoe.org/Pages/default.aspx

Downloads

Published

2020-10-15

Issue

Section

Articole