Imagine copertă

COMPONENTE SPAŢIALE ALE STRUCTURILOR MILITARE – ÎNTRE RELOCARE ŞI RECONVERSIE

Florentina IUGAN

Abstract


Funcţia principală a oraşelor, cea de apărare faţă de ameninţările exterioare, a suferit mutaţii diverse în timp, generate de factori politici, economici şi de progres tehnologic. Adaptarea permanentă a sistemelor de apărare atât la diversificarea formelor pericolelor din mediul extern oraşului, cât şi la oportunităţile create în viaţa oraşului prin apariţii sau dispariţii de construcţii, activităţi şi interese umane, a generat metamorfoze ale matricei de securitate în teritoriu, prin mutarea sau excluderea unor puncte strategice de apărare (precum structurile cu rol militar) şi înlocuirea lor cu funcţiuni nonmilitare.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bara Simona, Antal Alexandru, Barbu Mariana, „Patrimoniul provenit din fostele baze militare trecute în circuit civil între realitate şi uitare”, Urbanism. Arhitectură. Construcţii, vol. 1, nr. 1, Ed. INCD URBAN-INCERC, 2011, pp. 25-28.

Cicovschi Afrodita, „Cazărmile MApN, lăsate de izbelişte”, Curierul Naţional, ediţia 19.01.2015, p. 3.

Comisia Europeană, Politica Regională – Inforegio, Politica de Coeziune 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_ro.cfm.

Duţu Petre, Bogzeanu Cristina, Strategia militară a României în contextul noilor repere europene şi euro-atlantice de securitate, Ed. UNAp, Bucureşti, 2011.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ghid informativ privind regenerarea urbană, http://www.mdrl.ro/_documente/publicatii/2007/Brosura%20Ghid%20informativ%20privind%20Regenerarea%20Urbana%20-%20principii%20si%20practici%20europene.pdf.

Petrişor Alexandru-Ionuţ, Meiţă Vasile, Simion-Melinte Cezar-Petre, „Reconversia fostelor baze militare din sud-estul Europei în centre antreprenoriale: de la probleme de securitate la probleme economice, ecologice, de arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului”, Buletinul UNAp, nr. 3, Ed. UNAp, 2007, pp. 21-32.

Pollack Martha, Cities at War in Early Modern Europe, Ed. Cambridge University Press, New York, 2010.

Rusu Sorina-Georgiana, „Revitalizarea peisagistică a zonelor cu destinaţie specială actuale şi a vechilor structuri de apărare dezafectate, Urbanism. Arhitectură. Construcţii, vol. 2, nr. 4, Ed. INCD URBAN-INCERC, 2011, pp. 3-13.

South East Europe Transnational Cooperation Programme, From Army To Entrepreneurship (FATE) Project, http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=63.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com