LOCUL ȘI ROLUL ROMÂNIEI PE INELELE MODELULUI SECURITĂȚII PRIN COOPERARE AL LUI COHEN

Authors

  • Cătălin Valentin VLAD Romanian National Defense University**ROU NAVY

DOI:

https://doi.org/10.12753/2065-8281-20-33

Abstract

Dorința României de a-și consolida garanțiile de securitate la nivel regional și internațional s-a cristalizat în permanență la nivel conceptual și execuțional prin strategiile naționale de apărare, dar și prin contribuția susținută, pe care Forțele Armate Române au avut-o, în ultimele două decenii, la eforturile ONU, NATO sau UE, pentru asigurarea securității și stabilității regionale și internaționale.

În consecință, România s-a înscris în rândul statelor care doresc nu numai să beneficieze, ci și să contribuie activ la asigurarea securității internaționale în cadrul definit de tratatele și convențiile internaționale. În acest sens, a urmărit în mod susținut să-și calibreze propriile strategii de apărare pe modelul conceptual al eficientizării procesului de realizare și de menținere a securității, stabilității și prosperității internaționale, cu scopul de a-și contura, de a-și securiza, de a-și credibiliza și de a-și legitima propria poziție la nivel regional și internațional.

În contextul definit de prezența unor provocări din ce în ce mai diverse la nivelul mediului de securitate internațional, modelul lui Cohen poate reprezenta, pentru România, o oportunitate de a promova ideea inițierii și dezvoltării unor comunități de securitate prin cooperare regională, legitime la nivelul principalelor bazine maritime euroatlantice, astfel încât să determine o eficientizare a procesului asigurării securității internaționale.

 

Author Biography

Cătălin Valentin VLAD, Romanian National Defense University**ROU NAVY

Born on 02.02.1975, town Constanta, first name Valentin Catalin last name Vlad graduate of the ”Mircea cel Batran” Naval Academy , Faculty of Naval Forces, series of graduates 1998. He has the title of master in Naval Forces Joint Command, attained in 2011 by ”Carol I” Romanian National Defense University Academic training has been completed by graduating from several postgraduate courses and master's studies in Greece (PfP Training Center / Kilkis), Germany (NATO School / Oberammergau), Romania ("Mircea cel Batran" Naval Academy / Constanta, "Carol I" National Defense University / Bucharest, Maritime University of Constanta) and the United States of America (Surface Warfare Officers School Command / Newport, Naval War College / Newport). He has been an officer in the active service of the Romanian Naval Forces since 1998 and has worked on various execution and command functions on board ships and in national and NATO command structures. Thus, between 2011-2013 he commanded the corvette "RADM Eustatiu Sebastian" (264), between 2013-2015 he served as Battle Watch Captain to Allied Maritime Command of Northwood / UK, from January to June 2017 he served as Chief of Staff of the Standing NATO Maritime Group 2 / SNMG-2 while operationally deployed in the eastern maritime flank of NATO, and from 2016 he is the head of operations of the Fleet Command. His scientific activity is represented by several articles and scientific papers such as Regional Maritime Security Cooperation to Counter Black Sea Threats; Concepts – Cooperative Security, Security Communities; A Possible Euro-Atlantic Comprehensive Maritime Security Model and Comprehensive Resources Planning Over the Maritime Security Operation, appeared at the publishing houses of the National Defense University "Carol I" and the Romanian Naval Forces Staff.

References

*** AAP 6, NATO Glossary Of Terms And Definitions (English and French) Edition 2019, https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NON-CLASSIFIED%20NATO%20GLOSSARIES/AAP-6.pdf
*** A ”comprehensive approach” to crises, NATO, 2016, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm.
*** A framework for enhanced international maritime security cooperation and awareness, CJOS COE, 2011, http://cjoscoe.org/docs/MSA_Strategic_Framework_V1.0.pdf
*** Air policing: securing NATO airspace, NATO, 16 mai 2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132685.htm
*** Allied Maritime Strategy – A theory for success?, Kiel International Seapower Symposium Conference Report, 2018, https://www.kielseapowerseries.com/files/ispk/content/KISS18/KISS2018_final_Web.pdf
*** Alliance Maritime Strategy, NATO, 2011, https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_75615.htm
*** Convenția privind regimul strâmtorilor Mării Negre din 20.07.1936, https://lege5.ro/Gratuit/g42dsnrw/conventia-privind-regimul-stramtorilor-marii-negre-din-20071936
*** European Union Maritime Security Strategy, EU, 2014, https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202014%20INIT
*** NATO Assurance Measures, SHAPE, 2020, https://shape.nato.int/nato-assurance-measures
*** NATO ‒ Informații generale, MAE, iunie 2020, https://www.mae.ro/node/5337
*** Naval Support Facility Deveselu, https://www.cnic.navy.mil/regions/cnreurafcent/installations/nsf_deveselu.html
*** NATO, https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
*** Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015 ‐ 2019, Administrația Prezidențială, 2015, https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
*** Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, Administrația Prezidențială, 2020, https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
*** Tratatul Nord-Atlantic, NATO, Washington DC, 1949, http://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf
*** UN Charter, ONU, https://www.un.org/en/charter-united-nations/
*** United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), UN, 1982.
*** 3 Seas Initive Summit, 2020, http://three-seas.eu/about/
*** Declarație comună a miniștrilor de externe din statele Formatului București 9 (B9), MAE, 2017, https://www.mae.ro/node/43571
Adler E., Barnett M., Security Communities, Cambridge University Press, 1998.
Chifu Iulian, Oproiu Monica, Bălășoiu Narciz, Războiul ruso-georgian, Editura Curtea Veche, București, 2010, https://www.academia.edu/3624787/Razboiul_ruso_georgian
Cohen R., Mihalka M., ”Cooperative Security: New Horizons for International Order”, The Marshall Center Papers, No. 3, 2001, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a478928.pdf
Deutsch K.W. et al., Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, Princeton University Press, 1957.
Drent M., The EU’s Comprehensive Approach to Security: A Culture of Co-ordination?, Studia Diplomatica, 2011, LXIV-2, https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20111000_sd_drent_approach.pdf
Feldt L., Dr. Roell P., Thiele R.D., ”Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach”, ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, No. 222, 2013, https://www.files.ethz.ch/isn/162756/222_feldt_roell_thiele.pdf
Fransas A., Nieminen E., Salokorpi M., Maritime Security and Security Measures – Mimic Study in the Baltic Sea Area, Kymenlaakso University, Kotka, Finland, 2013.
Pirozzi N., The EU’s Comprehensive Apprroach to Crisis Management, DCAF Brussels, EU Crisis Management Papers Series, iunie 2013.
Stohs J., Dr. Bruns S., ”Maritime Security in the Eastern Mediterranean”, Kiel International Seapower Symposium 2017, Kiel, 2017.
Taylor Michael, Community, Anarchy, and Liberty, Cambridge University Press, New York, 1982.
*** AAP 6, NATO Glossary Of Terms And Definitions (English and French) Edition 2019, https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NON-CLASSIFIED%20NATO%20GLOSSARIES/AAP-6.pdf
*** A ”comprehensive approach” to crises, NATO, 2016, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm.
*** A framework for enhanced international maritime security cooperation and awareness, CJOS COE, 2011, http://cjoscoe.org/docs/MSA_Strategic_Framework_V1.0.pdf
*** Air policing: securing NATO airspace, NATO, 16 mai 2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132685.htm
*** Allied Maritime Strategy – A theory for success?, Kiel International Seapower Symposium Conference Report, 2018, https://www.kielseapowerseries.com/files/ispk/content/KISS18/KISS2018_final_Web.pdf
*** Alliance Maritime Strategy, NATO, 2011, https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_75615.htm
*** Convenția privind regimul strâmtorilor Mării Negre din 20.07.1936, https://lege5.ro/Gratuit/g42dsnrw/conventia-privind-regimul-stramtorilor-marii-negre-din-20071936
*** European Union Maritime Security Strategy, EU, 2014, https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202014%20INIT
*** NATO Assurance Measures, SHAPE, 2020, https://shape.nato.int/nato-assurance-measures
*** NATO ‒ Informații generale, MAE, iunie 2020, https://www.mae.ro/node/5337
*** Naval Support Facility Deveselu, https://www.cnic.navy.mil/regions/cnreurafcent/installations/nsf_deveselu.html
*** NATO, https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
*** Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015 ‐ 2019, Administrația Prezidențială, 2015, https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
*** Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, Administrația Prezidențială, 2020, https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
*** Tratatul Nord-Atlantic, NATO, Washington DC, 1949, http://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf
*** UN Charter, ONU, https://www.un.org/en/charter-united-nations/
*** United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), UN, 1982.
*** 3 Seas Initive Summit, 2020, http://three-seas.eu/about/
*** Declarație comună a miniștrilor de externe din statele Formatului București 9 (B9), MAE, 2017, https://www.mae.ro/node/43571
Adler E., Barnett M., Security Communities, Cambridge University Press, 1998.
Chifu Iulian, Oproiu Monica, Bălășoiu Narciz, Războiul ruso-georgian, Editura Curtea Veche, București, 2010, https://www.academia.edu/3624787/Razboiul_ruso_georgian
Cohen R., Mihalka M., ”Cooperative Security: New Horizons for International Order”, The Marshall Center Papers, No. 3, 2001, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a478928.pdf
Deutsch K.W. et al., Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, Princeton University Press, 1957.
Drent M., The EU’s Comprehensive Approach to Security: A Culture of Co-ordination?, Studia Diplomatica, 2011, LXIV-2, https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20111000_sd_drent_approach.pdf
Feldt L., Dr. Roell P., Thiele R.D., ”Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach”, ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, No. 222, 2013, https://www.files.ethz.ch/isn/162756/222_feldt_roell_thiele.pdf
Fransas A., Nieminen E., Salokorpi M., Maritime Security and Security Measures – Mimic Study in the Baltic Sea Area, Kymenlaakso University, Kotka, Finland, 2013.
Pirozzi N., The EU’s Comprehensive Apprroach to Crisis Management, DCAF Brussels, EU Crisis Management Papers Series, iunie 2013.
Stohs J., Dr. Bruns S., ”Maritime Security in the Eastern Mediterranean”, Kiel International Seapower Symposium 2017, Kiel, 2017.
Taylor Michael, Community, Anarchy, and Liberty, Cambridge University Press, New York, 1982.

Downloads

Published

2020-10-14

Issue

Section

Articole