CORELAŢII ALE RĂZBOIULUI ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ AI SECURITĂŢII STATELOR

Authors

  • Răzvan GRIGORAŞ Centrul 85 Comunicaţii Aero Informatică

Abstract

Lipsa tiparelor istorice cu privire la ierarhizarea factorilor care influenţează securitatea unui stat în raport cu securitatea altui stat a devenit o problemă majoră pentru decidenţii şi cercetătorii din domeniul securităţii naţionale. În cadrul acestui articol am utilizat simularea unor reţele neuronale pentru a măsura importanţa pe care anumiţi factori de influenţă o au asupra apropierii şi depărtării dintre state. Astfel, am operaţionalizat Modelul Securităţii de la Copenhaga printr-o serie de reţele neuronale, făcând legătura, dar totodată stabilind şi linia de demarcaţie, între studiile de securitate şi relaţiile internaţionale. Concluzia generală a articolului subscrie ideii că este necesară cultivarea schimburilor de resurse umane, de resurse materiale şi de bunuri între state întrucât efectul final scontat va fi scăderea în intensitatea a divergenţelor şi creşterea nivelului propriu de securitate.

Author Biography

Răzvan GRIGORAŞ, Centrul 85 Comunicaţii Aero Informatică

A absolvit cursurile Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în anul 2009. În perioada studenţiei a fost ataşat de valorile asociaţiei studenţeşti „Corpul Cadeţilor General maior Nicolae Uscoi”. În anul 2014 şi-a susţinut public teza de doctorat cu titlul Previziuni ale stării de securitate în teoria modelării neuronale în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. Din punct de vedere al cercetării ştiinţifice este interesat de aplicarea studiilor prospective şi a previziunii în studiile de securitate şi în relaţiile internaţionale. Este membru al Asociaţiei World Futures Studies Federation.

References

Baylis, J., & Smith, S., The Globalisation of World Politics. Oxford, 2005

Bellamy, A., & Williams, P., Introduction: Thinking Anew About Peace Operations. în A. Bellamy, & P. Williams, Peace Operations and the Global Order (pg. 1-15). London : Routledge, 2007

Booth, K. , Security and Emancipation, Review of International Studies 17 (4), 313–326, 1991

Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J., Theories of International Relations. New York: Palgrave Macmilan, 2005

Stover John, The Use of Probabilistic System Dynamics an Analysis of National Development Policies: A Study of the Economic Growth and Income Distribution in Uruguay, Proceedings of the 1975 Summer Computer Conference, San Francisco, CA, 1975.

Porter Alan, Forecasting and the Management of Technology, Wiley-Interscience, 1991

Waltz, K., Theory of International Politics. Addison-Wesley, 1979

Waltz, K., Structural Realism after the Cold War, International Security, 5-41, 2000

Zinnes Dina, John Gillespie, Mathematical Models in International Relations, Praeger, New York, 1976

Published

2015-04-02

Issue

Section

Articole