UNELE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA GENERAREA CAPABILITĂŢILOR FORŢELOR ARMATE

Authors

  • Marius GHINEA Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală "dr. Dimitrie Cantemir"

Abstract

Abordarea cuprinzătoare şi analiza sistemică a capabilităţilor militare o considerăm necesară şi relevantă pentru înţelegerea principalelor domenii de dezvoltare a capabilităţilor militare, şi anume: pregătire, organizare, doctrină, personal, echipament, interoperabilitate, infrastructură şi conducere. Este necesar ca structurile de forţe armate să asigure îndeplinirea tuturor angajamentelor luate faţă de NATO dar, totodată, este utilă crearea unor capabilităţi pentru a duce la îndeplinire misiunilor

Author Biography

Marius GHINEA, Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală "dr. Dimitrie Cantemir"

Absolvent al Institutului Militar de Intendenţă şi Finanţe ,,Gheorghe Lazăr” din Sibiu şi al Facultăţii de Ştiinţe administrative a Universităţii ,,Spiru Haret” Bucureşti. Deţine un master în „Economie - managementul economico-financiar european” la Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de ştiinţe economice şi administrative. În prezent este doctorand în Ştiinţe militare la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi bursier în cadrul proiectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească” în cadrul Institutului de Economie Naţională (partener). În prezent, îndeplineşte funcţia de director administrativ la Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti, Neamţ.

References

MAZILU, Marian - Sprijinul logistic al operaţiilor întrunite desfăşurate pe teritoriul naţional, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2012;

MOROŞAN, Marilena - Consideraţii privind eficienţa managementului logistic în operaţiile militare. în: Logistica militară la început de secol XXI. Perfecţionări conceptuale logistice şi economico-financiare în spiritul strategiei de transformare. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Departamentului Logistică, Finanţe şi Contabilitate, 2013, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2013;

TĂNASE, Iulia Frăsina - Curs de conducere logistică, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2010

Published

2015-04-02

Issue

Section

Articole