Imagine copertă

UNELE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA GENERAREA CAPABILITĂŢILOR FORŢELOR ARMATE

Marius GHINEA

Abstract


Abordarea cuprinzătoare şi analiza sistemică a capabilităţilor militare o considerăm necesară şi relevantă pentru înţelegerea principalelor domenii de dezvoltare a capabilităţilor militare, şi anume: pregătire, organizare, doctrină, personal, echipament, interoperabilitate, infrastructură şi conducere. Este necesar ca structurile de forţe armate să asigure îndeplinirea tuturor angajamentelor luate faţă de NATO dar, totodată, este utilă crearea unor capabilităţi pentru a duce la îndeplinire misiunilor

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


MAZILU, Marian - Sprijinul logistic al operaţiilor întrunite desfăşurate pe teritoriul naţional, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2012;

MOROŞAN, Marilena - Consideraţii privind eficienţa managementului logistic în operaţiile militare. în: Logistica militară la început de secol XXI. Perfecţionări conceptuale logistice şi economico-financiare în spiritul strategiei de transformare. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Departamentului Logistică, Finanţe şi Contabilitate, 2013, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2013;

TĂNASE, Iulia Frăsina - Curs de conducere logistică, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2010
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com