MODELAREA ŞI CONSTRUCŢIA NOULUI ACORD DE PARTENERIAT, AFERENT VIITOAREI PERIOADE DE PROGRAMARE, PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL DESTINAT DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE, ÎN VEDEREA GENERĂRII DE RESURSE PENTRU APĂRAREA NAŢIONALĂ

  • Dragoș-Adrian IORGA

Abstract

Resursa umană este, fără echivoc, resursa cea mai importantă a unei organizații, indiferent de natura structurii acesteia, civilă ori militară. Tocmai de aceea investiția constantă în capitalul uman reprezintă un element esențial pentru derularea optimă a activității organizaționale, de care un manager/comandant bun trebuie să țină seama.

Această ipoteză a stat, de altfel, și la baza fundamentării, negocierii și implementării programelor operaționale, destinate, în România, investițiilor în oameni (POSDRU 2007-2013 și POCU 2014-2020) și va continua să fie astfel și pentru viitorul program operațional, dedicat dezvoltării resurselor umane, aferent cadrului financiar 2021-2027. Mai mult, țara noastră trebuie să manifeste deschidere în etapa de negociere a noului Acord de parteneriat, precum și o abordare cât mai cuprinzătoare a tuturor domeniilor sale strategice, evident și a celui militar, pentru modelarea și contrucția documentelor programatice, pentru stabilirea priorităților de investiții și a obiectivelor sale tematice.

References

*** Arhitectura programelor operaționale – politica de coeziune 2021-2027, http:// www.mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
*** Manual de simplificări – 80 măsuri de simplificare în politica de coeziune 2021-2027, editat de Comisia Europeană, Direcția Generală Politică Regională și Urbană, Bruxelles, http:// www.mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
http://www.mfe.gov.ro/9-ce-este-acordul-de-parteneriat/
http://www.mfe.gov.ro/mfe-continua-consultarile-pentru-stabilirea-unui-acord-la-nivel-national-si-finalizarea-negocierii- fondurilor-pentru-urmatorii-sapte-ani
http:// www.mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
http:// www.mfe.gov.ro/ministrul-marcel-bolos-a-avut-o-noua-runda-de-consultari-cu-reprezentantii-societatii-civile-pe-tema-prioritatilor-din-viitoarea-perioada-de-programare/
http:// www.mfe.gov.ro/ministrul-marcel-bolos-a-discutat-cu-reprezentantii-adr-despre-noua-arhitectura-institutionala-si-stadiul-documentelor-pentru-pregatirea-viitoare-perioade-de-programare/
http:// www.mfe.gov.ro/timeline-consultari-publice/
http:// www.mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/19239ff75ce05dfefee21d4d1b5013d1.pdf
https:// www.por2014-2020.adroltenia.ro/acordul-de-parteneriat-2014-2020
Published
2020-07-01
Section
Articole