SIMPLIFICAREA, EFECT AL GÂNDIRII CRITICE, ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRII ȘI AL PROVOCĂRILOR CONTINUE ALE SISTEMULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

  • Carmen-Gabriela NIȚU (CHITAFES)

Abstract

Aspectele generale ale transformării, precum și provocările continue, generate de evoluția dinamică a sistemului apărării naționale, constituie contextul tematic, menit să fundamenteze și să particularizeze acest articol. Mai mult, analiza vizează multiple perspective specifice transformării sistemului apărării naționale, precum și modul în care Armata Română traversează această perioadă de înnoire, menită să-i păstreze caracterul viabil și să-i confere recunoașterea ca armată corespunzătoare mediului de securitate euroatlantic.

De asemenea, pornind de la ideea simplificării, ca efect al gândirii critice, se va formula și se va prezenta o viziune nouă asupra importanței gândirii critice, ca rădăcină a procesului decizional. 

În acest context, scopul actualului demers științific este acela de a prezenta conceptul de gândire critică, prin apel  la o serie de definiții ale acestuia, regăsite în literatura de specialitate, precum și de a sublinia un avantaj strategic oferit de acesta, anume că, întotdeauna când dorim să înțelegem o situație de fapt sau să întreprindem o acțiune complexă, dificilă, trebuie să o abordăm cu simplitate, dar și cu spirit critic, novator.

References

*** Legea apărării naţionale a României nr. 45, din 1 iulie 1994, actualizată, https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=168143&datavig=2020-05-14&datav= 2020-05-14&dataact= &showLM=&modBefore=
*** Legea nr. 203, din 16 iulie 2015, privind planificarea apărării, https://dpap.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Planificare%20apararii/Legea_203.2015.pdf
[Administraţia Prezidenţială], Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019 - O Românie puternică în Europa și în lume, Bucureşti, 2015, https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
[Guvernul României], Carta albă a apărării, București, 2017.
[Ministerul Apărării Naționale], Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti, 2007, https://www.mapn.ro/programe_strategii/
Andreescu Anghel, Toma Gheorghe, Marin Vasile, Gârceavă George, Jilavu Gheorghe, Crintea, Sandu Laurian Eugen, Strategia apărării totale. Prezent și viitor, Tipografia Artprint, București, 1999.
Clitan Gheorghe, Gândire critică. Micromonografie, Editura Eurobit, Timișoara, 2003.
Iacob Dumitru, Pacea și războiul în schimbare. Apărarea națională ‒ noi riscuri și vulnerabilități, Editura Tritonic, București, 2017.
Dr. Paul Richard, dr. Elder Linda, ”The Miniature Guide to Critical Thinking. Concepts and tools”, The Foundation for Critical Thinking, https://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf
https://www.gov.ro/fisiere/programe_fisiere/MApN_Plan_strategic.pdf
https://www.mindtools.com/ pages/article/newTED_95.htm
Published
2020-07-01
Section
Articole