ROLUL ORGANIZAŢIILOR EUROATLANTICE DE SECURITATE PENTRU PREVENIREA ȘI CONTRACARAREA EFECTELOR CONFLICTELOR ARMATE DIN PROXIMITATEA SPAȚIULUI EUROPEAN

  • Otilia CARAZA LEHACI Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Abstract

Abordarea conflictelor actuale de orice natură, convenționale sau neconvenționale, simetrice sau asimetrice, clasice sau hibride, nu se poate realiza în mod adecvat decât printr-o acțiune sinergică, cu participare internaţională. Cooperarea în domeniul contracarării efectelor conflictelor a dobândit, în ultimii ani, o importanţă crescută, determinată de dinamica şi de complexitatea mediului de securitate în plan internaţional şi de necesitatea unor abordări conjugate. Implicarea organizațiilor euroatlantice în soluționarea conflictelor și în diminuarea efectelor acestora se bazează pe ideologie, pe aderarea la un set de norme, principii şi interese comune, în lipsa cărora actualele dezvoltări ale mediului de securitate şi relaţiile dintre state nu ar putea fi explicate. Eficienţa cooperării organizaţiilor euroatlantice de securitate în contracararea efectelor unor conflicte din proximitatea spațiului european este un element esenţial în asigurarea continuităţii şi consolidării Uniunii Europene.

Author Biography

Otilia CARAZA LEHACI, Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Născută la data 03.08.1980, localitatea Borca, jud. Neamț, Otilia Carază este absolventă a Universităţii Europene “I.C Drăgan” din Lugoj, Facultatea de drept, promoţia 2005.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea studiilor universitare de masterat.     În anul 2009 a abolvit cursurile studiilor universitare de masterat ale Facultății de comandă și stat major din cadrul Universității Naționale de Apărare “Carol I” - programul de studii Securitate și apărare națională, iar în anul 2010 cursurile Universității Spiru Haret - programul de studii Managementul financiar-contabil al administrației publice.

De profesie jurist, își desfășoară activitatea, în calitate de administrator financiar la Universitatea Națională de Apărare “Carol I”.

Este autoare a mai multe articole şi comunicări ştiinţifice, publicate la Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”.

 

References

*** Carta Naţiunilor Unite.
Booth K., Dunne T. (coordonatori), Worlds in Collision, Terror and the Future of Global Order, Palgrave, Macmillan, 2005.
Bogzeanu Cristina, Rolul Uniunii Europene în gestionarea conflictelor înghețate din vecinătatea granițelor sale, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2015.
Iordache Constantin, Politici ale Uniunii Europene pentru aplicarea normelor dreptului internațional umanitar, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2017.
Păunescu Marius Valeriu, Sistemul Uniunii Europene în contextul cooperării civil-militare, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2017.
Sarcinschi Alexandra, Operaţiile de stabilitate şi securitatea umană, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2008.
https://www.defenseromania.ro/
https://www.historia.ro/
https://www.nato.int/
https://www.nationalisti.ro/
https://www.humanitariancoalition.ca/
Published
2020-07-01
Section
Articole