DINCOLO DE SACRU ȘI PROFAN

‒ OMUL ÎN CIBERSPAȚIU ‒

  • Ciprian Ion IONIȚĂ

Abstract

Încă de la începutul umanității, omul a oscilat între două spații ontologice: sacru și profan. În toate marile religii ale lumii, omul își înțelege scopul pe acest pământ ca pe o căutare sau trecere către o eternitate a fericirii, un spațiu și un timp în fața căruia el suportă o nostalgie incurabilă. Vremea telurică și nostalgia paradisului îl obligă pe om să invoce divinitatea, construind pentru această întâlnire spații sacre. Progresul tehnologic și noi curenți filosofici au încercat să vindece omul de această nostalgie pentru totdeauna, perfecționând moartea divinității. Într-un impuls creativ fără precedent, omul s-a ridicat cu trufie, îndrăznind să creadă că poate deveni el însuși creator. Spațiul cibernetic este cea mai spectaculoasă revoluție a inteligenței umane, în plină desfășurare. Ce este omul,  în raport cu creația sa?

References

Crainic Nichifor, Nostalgia paradisului, Ediție cu un studio introductive de Dumitru Stăniloaie, Editura BABEL, Bacău, 2012.
Eliade Mircea, Sacrul și profanul, traducere de Brândușa Prelipceanu, Editura Humanitas, București, 1995.
Horia Vintilă, Dumnezeu s-a născut în exil. Jurnalul lui Ovidiu la Tomis, Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari, Editura Vremea, București, 2016.
Larchet Jean-Claude, Captivi în Internet, în limba română de Marinela Bojin, Editura Sofia, București, 2018.
Nadolu, Bogdan, Sociologia comunicării de masă, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2007.
Nadolu Bogdan, Sociologia spațiilor virtuale, Editura Eurostampa, Timișoara, 2004.
Snowden Edward, Dosar permanent, Editura Nemira, București, 2019.
Țuțea Petre, Omul. Tratat de antropologie creștină. Problemele sau cartea întrebărilor, Colectia Philosophia Perennis, Editura Timpul, 1992.
https://www.techopedia.com/definition/2493/cyberspace, accesat la 29.02.2020.
https://www.eff.org/cyberspace-independence, accesat la 29.02.2020.
https://religiousstudies.duke.edu/courses/religion-cyberspace, accesat la 29.02.2020.
https://www.researchgate.net/publication/332274714_WHEN_RELIGION_MEETS_THE_INTERNET_Cyber-Religion_and_the_Secularization_Thesis, accesat la 29.02.2020.
Published
2020-07-01
Section
Articole