DREPTUL INTERNAȚIONAL UMANITAR ȘI RELIGIA

– INVITAȚIE LA DIALOG –

  • Sorin PITIC

Abstract

Printre provocările majore din lumea contemporană, care se află pe agenda tuturor dezbaterilor internaționale, putem identifica violența efervescentă, războiul, în numele simbolurilor religioase, o atmosferă sufocată de insecuritate, în țările dezvoltate, din cauza atacurilor teroriste sau puterii noilor tehnologii de comunicare. Experții în drept umanitar internațional încearcă să analizeze cauzele acestei erupții violente a energiilor din civilizații și să găsească soluții pentru a opri această furie și pentru a restabili pacea și armonia dintre oameni. Cuvintele raționale, argumentele recunoscute de convențiile și tratatele internaționale nu par suficiente. În multe dezbateri, există voci care susțin că religia poate fi soluția de care omenirea are din nou nevoie pentru pace, armonie și comuniune. Vom încerca să facem o scurtă analiză a celor doi curenți care animă dialogul de astăzi al experților în dreptul umanitar internațional: religia are un rol în rezolvarea crizei umanității sau nu?

References

*** DIU-1, Manual pentru instruirea militarilor în Drept Internațional Umanitar (Individ, grupă, pluton, companie-similare), Ploiești, 2005.
Gâlea Ion, Aplicarea normelor dreptului internațional umanitar în cazul operațiunilor antiteroriste, Editura C.H. Beck, București, 2013.
Pella Vespasian V., Războiul – crimă și criminalii de război. Reflecții asupra justiției penale internaționale. Ce este și ce ar trebui să fie, Studiu introductiv de prof.dr. Mircea Duțu, traducere din limba franceză de dr. Andrei Duțu, Editura Universul juridic, București, 2013.
Vlas Natalia, Globalizarea și religia la începutul secolului XXI, Presa Universitară Clujeană, 2008.
http://www.aiesc.net/blog/2014/08/23/religions-et-droit-international-humanitaire-histoire-et-actualite-dun-dialogue-necessaire-michel-veuthey/
http://www.crestinortodox.ro/drept-bisericesc/dreptul-religia-normele-juridice-normele-religios-morale-69944.html
https://www.asil.org/sites/default/files/ERG_International%20Humanitarian%20Law%20%28test%29.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Henry_Dunant
http://www.ujmag.ro/drept/drept-international-public-si-privat/drept-international-umanitar/rasfoire/
http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2005/1.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1997/january/documents/hf_jp-ii_spe_13011997_diplomatic-corps.html
http://basilica.ro/pacea-lui-dumnezeu-daruita-oamenilor-pastorala-de-craciun-2015-111028.html
Published
2020-07-01
Section
Articole