INIȚIATIVE ECONOMICE CARE MODELEAZĂ LOGISTICA MILITARĂ

  • Daniela-Elena HRAB

Abstract

Pe fondul sporirii concurenței și al necesității atingerii obiectivului suprem de a obține avantajul competitiv, în domeniul producției au apărut, treptat, următoarele inițiative care au fost implementate și în domeniul militar, în scopul obținerii superiorității față de posibilii adversari și al îndeplinirii cu succes a misiunilor, astfel: Lean Logistics (logistica suplă), Procurement Logistics (logistica achizițiilor), Distribution Logistics (logistica distribuțiilor), Six Sigma Logistics (logistica de tipul ”Six Sigma”), Green Logistics (logistica protecției mediului), Emergency/Humanitarian Logistics (logistica urgențelor umanitare), Global Logistics (logistica globală), Reverse Logistics (logistica inversă) și Digital Logistics (logistica digitalizată).

Două dintre acestea mi-au reținut, prin prisma efectelor produse în logistica militară a zilelor noastre, care vor continua să genereze schimbări și în viitor.

 

References

*** Doctrina logisticii întrunite a Armatei României, București , 2018.
Bălan Carmen, Logistica, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2006.
Kang Keebom, Apte Uday, Lean Six Sigma Implementation for Military Logistics to Improve Readiness, Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2007.
Engels W. Donald, Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army, University of California Press, Ltd. London, England, 1978.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics#Military_logistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics#Logistics_activities_and_fields
https://www.adaptalift.com.au/blog/2012-02-01-what-is-lean-logistics-understanding-the-concept
Published
2020-07-01
Section
Articole