ABORDAREA INTEGRATĂ – CONSIDERAȚII, POTENȚIAL, LIMITĂRI

  • Dumitru GEORGESCU Ministerul Apărării Naționale

Abstract

Mediul de securitate contemporan este caracterizat de provocări complexe. Emergența amenințării hibride a determinat creșterea gradului de complexitate și a ambiguității mediului operațional. Pentru a putea face față acestor provocări la adresa securității, este necesară aplicarea sincronizată a instrumentelor de putere. Astfel, conceptualizarea și operaționalizarea unei abordări integrate devin o necesitate. Rezolvarea problemei vicioase a amenințării hibride poate fi facilitată de abordarea integrată.  

Author Biography

Dumitru GEORGESCU, Ministerul Apărării Naționale

Născut la data 31.12.1979, în localitatea Slatina, Dumitru Georgescu este absolvent al Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”.

Și-a completat pregătirea academică prin absolvirea unor studii universitare de masterat la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Pe parcursul carierei sale militare a îndeplinit diferite funcții de comandă și stat major.

References

[Department of the Army], Army Doctrine Publication No. 2-0, ADP 2-0, Intelligence, USA, July 2019.
[Department of the Army], Army Doctrine Publication No. 3-0, ADP 3-0, Operations, USA, July 2019.
[Department of the Army], Army Doctrine Publication No. 5-0, ADP 5-0, The Operations Process, USA July 2019.
[Department of the Army], FM 6-0 Commander and Staff Organization and Operations, USA, May 2014.
[EU], Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, 2016.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Doctrine Note 1-18, Strategy, USA, 2018.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Concept for Operating in the Information Environment (JCOIE), USA, July 2018.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Publication 2-0, Joint Intelligence, USA, October 2013.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Publication 2-01, Joint and National Intelligence Support to Military Operations, USA, July 2017.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Publication 2-01.3, Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, USA, May 2014.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Publication 3-0, Joint Operations, USA, October 2018.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Publication 3-08, Interorganizational Cooperation, USA, October 2016.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Publication 3-24, Counterinsurgency, USA, April 2018.
[Joint Chiefs of Staff], Joint Publication 5-0, Joint Planning, USA, July 2018.
[Land Warfare Development Centre], Army Doctrine Publication Land Operations, UK, March 2017.
[North Atlantic Treaty Organization], Active Engagement, Modern Defence - Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, 2010.
[North Atlantic Treaty Organization], Allied Joint Publication 01, AJP-01, Allied Joint Doctrine, February 2017.
[NATO], AAP-06, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), NATO Standardization Office, 2019.
[Supreme Headquarters Allied Powers Europe], NATO, Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive COPD Interim V2.0, 2013.
[Supreme Headquarters Allied Powers Europe], NATO, Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive COPD Interim V2.0, October 2013.
Cullen J. Patrick, Reichborn-Kjennerud Erik, Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare, Multinational Capability Development Campaign, 2017.
Cullen Patrick, Hybrid threats as a new ”wicked problem” for early warning, Hybrid Centre of Excellence, 2018.
Rittel Horst W.J., ”Dilemmas in a General Theory of Planning”, Policy Sciences, 4:2.
Stiehm Judith Hicks, Townsend Nicholas W., The U.S. Army War College: Military Education in a Democracy, Temple University Press, 2002.
https:// www.hbr.org/resources/images/article_assets/hbr/1401/F1401C_A_LG.gif
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm
https://www.handbook.cimic-coe.org/1.introduction/1.1nato-and-a-comprehensive-approach/
https://www.dex.ro/
Published
2020-07-01
Section
Articole