CONSIDERAŢII PRIVIND ADAPTAREA FUNCȚIONĂRII LANȚURILOR DE APROVIZIONARE-LIVRARE, ÎN CONDIȚIILE EFECTELOR NEFASTE ALE COVID-19 ÎN ROMÂNIA

  • Gheorghe MINCULETE Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Abstract

Condițiile socioeconomice actuale sunt neprielnice atât pe plan național, cât și internațional, din cauza apariției, manifestării și extinderii, în China și apoi la nivel global, a unui nou tip de virus cu efecte nefaste, COVID-19.

Diminuarea la minimum a activităților economice naționale, ca și consecință a efectelor pandemice, va determina, treptat, apariția recesiunii și apoi a crizei economice, care se va resimți de la zi la zi, cu implicații interne și internaționale nedorite.

Deteriorarea treptată a funcționării economiei naționale s-a produs, evident, ca urmare a devenirii nefuncționale a majorității lanțurilor de aprovizionare-livrare cu componente interne, europene sau internaționale.

În acest articol ne-am propus să tratăm aspectele particulare ale funcționării sau nu a lanțurilor de aprovizionare-livrare, pe baza unui management adaptat situațiilor unei crize nemaiîntâlnite până acum, care a determinat și la nivelul statului român declararea stării de urgență și apoi a stării de alertă.

Prin originalitatea tratării aspectelor care țin de riscurile economico-sociale, cu implicații asupra traiului și sănătății populației, am căutat să evidențiem riscurile și managementul lor aferent în funcționarea lanțurilor de aprovizionare-livrare, în condiții de risc și de incertitudine, generate de efectele nefaste ale pandemiei de COVID -19.

References

*** Legea nr. 55, din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Monitorul Oficial nr. 396, din 15 mai 2020.
Amitava Sengupta, Impact Of COVID-19 On Global Supply Chains and Opportunities in the Post-COVID World, CL Technologies, April 14, 2020; https://www.google.ro/amp/s/www. entrepreneur.com/amp.html/349229
Baily Peter, Farmer David, Jessop David, Jones David, Principiile şi managementul achiziţiilor, eight edition, ARC Printing-House, Chişinău, 2004.
Christopher Martin, Logistics and Supply Chain Management, 5th Edition pdf free - Book Hut, Publisher: Pearson Education Limited, 2016.
Robinson Bruce, Supply Chain Management. Publisher: Clanrye International, 2015.
Ross David Frederich, Introduction to Supply Chain Management Technologies, CRC Press, 2010.
Russo Ivan, Confente Ilenia, Customer Loyalty and Supply Chain Management: Business-to-Business Customer Loyalty Analysis, Routledge Publishing, 2017.
Sean Galea-Pace, Mar 12, 2020, SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT - COVID 19, https://www.google.ro/amp/s/www.supplychaindigital.com/supply-chain-management/supply-chain-risk-management-covid-19%3famp
COVID-19: Managing supply chain risk and disruption, https://www2.deloitte.com/global/en/ pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html
https://m.mediafax.ro
https://icograms.com/templates/logistics-supply-chain-management.pn
Published
2020-07-01
Section
Articole