DIMENSIUNEA INFORMAȚIONALĂ A CÂMPULUI DE LUPTĂ MODERN

  • Razvan ENACHE

Abstract

Mediul actual de securitate este caracterizat de complexitate şi dinamism, fiind influenţat de provocări multiple. Înmulțirea și diversificarea sistemelor informaționale, în contextul revoluției tehnologice, implică efecte multiple, printre care și apariția unei diversități de actori prezenți în zonele de desfășurare a acțiunilor militare, mai ales dacă se are în vedere și apariția unor noi și cât mai complexe tipuri de amenințări la adresa mediului de securitate contemporan. Noile tehnologii ale revoluţiei informaţionale devin mijloacele principale, capabile să determine creşterea eficienţei acţiunilor militare şi realizarea surprinderii în spaţiul de luptă. O preocupare majoră a structurilor militare în cadrul operațiilor, indiferent de nivelul acestora, este obținerea avantajului infomațional, care creează acele condiții necesare obținerii succesului în spațiul de luptă, evitând, pe cât posibil, pierderile de orice natură. Noua abordare a activităţii de informaţii, dezvoltată acţional corect, asigură avantajul asimetric, în contextul oricărei provocări

References

AAP6 (2019), NATO Glossary of Terms and Definitions, 2019.
*** ADP 2-0 Intelligence, Department of the Army, July 2019.
*** FM 101-5-1, Termeni şi simboluri operaţionale, Statul Major al Trupelor de Uscat, SUA.
*** FM 3-13, Information Operations, Headquarters, Department of the Army, 2016.
*** Carta albă a apărării, București, 2017.
Armistead L., Information Operations: Warfare and the Hard Reality of Soft Power, Editura Brassey’s Inc., Washington DC, 2004.
Roceanu Ion, Sisteme C4I comandă și control, comunicații, computere și informații, Editura Universității Naționale de Apărare, 2004.
Sun Tzu, Arta războiului, Editura Cartex, 2018.
https://www.army.mod.uk
http://www.dexonline.ro
https://www.en.wikipedia.org/
Published
2020-07-01
Section
Articole