MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE PRIN PRISMA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

  • Carmen Maria IEPURE Universitatea Națională de Apărare ”Carol”
  • Elena CLENCI Universitatea Națională de Apărare ”Carol”
  • Toma PLEŞANU Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu

Abstract

Resursa umană este cea mai importantă valoare a oricărei organizații. Menținerea unei resurse umane performante trebuie să fie obiectivul principal al oricărui comandant. Unele dintre standardele de control intern managerial sunt dedicate acestui aspect. Managerii trebuie să implementeze într-un mod inteligent aceste standarde, pentru progresul organizației. Fără oameni performanți, nu există progres în organizaţie.

References

*** Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654, Bucureşti, 28 iulie 2006, republicată.
*** Legea nr. 53/2003 ‒ Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*** Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
*** Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.
*** Legea 455 din 18.07.2001 privind semnătura electronică, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 316, din 30 aprilie 2014.
*** Ordinul nr. M.100/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale.
Pânișoară Georgeta, Pânișoară Ion-Ovidiu, Managementul resurselor umane – Ghid practic, Ediția a II-a, Editura Polirom, București, 2005.
Krogerus Mikael, Tschäppeler Roman, The Decision Book, Fifty models for strategic thinking, PROFILE BOOKS LTD, Anglia, 2017.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sindromul_burnout
Published
2020-03-26
Section
Articole