EVOLUŢII ALE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ

  • Carmen Maria IEPURE Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Abstract

Evoluțiile sistemului de control intern managerial în organizaţia militară au o istorie interesantă și progresivă. Când decidem să urmăm democrația, trebuie să schimbăm sistemul și mentalitatea. Sistemul de control intern managerial este o necesitate importantă pentru entitățile de stat în vederea dezvoltării unor organizații moderne şi democratice.

 

References

*** Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654, Bucureşti, 28 iulie 2006, republicată.
*** Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831/13.XII.2010).
*** Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*** Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/24.II.2011).
*** Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.423/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
*** Ordinului Secretarului General al Guvernului, nr. 400/12/06/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 444, 22.06.2015, cu modificările şi completările ulterioare.
*** Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
*** Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice.
*** Ordinul Secretarului General al Guvernului, nr. 600/20/04/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 387, 07.05.2018.
*** Norme metodologice privind elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control managerial în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75, din 12.07.2012.
*** Norme metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 84, din 30.06.2016.
*** Norme metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 100, din 13.05.2019.
https://www.gov.ro/fisiere/programe_fisiere/e-administration.pdf
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raportul%20public%20pe%20anul%202018.pdf
https://www.facebook.com/mapn.ro/
https://www.researchgate.net/publication/228344449_The_Paradoxes_of_Military_Risk_Assessment_Will_the_Enterprise_Risk_Assessment_Model_Composite_Risk_Management_and_Associated_Techniques_Provide_the
Published
2020-03-26
Section
Articole