ASPECTE ALE ÎNTREBUINŢĂRII SENZORILOR PASIVI ÎN MISIUNI DE SUPRAVEGHERE AERIANĂ

  • Petru PÎRJOL Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Ana-Maria CHISEGA Universitatea Națională de Apărare ”Carol”

Abstract

Teledetecţia pasivă asigură obţinerea informaţiilor despre obiectele sau fenomenele existente pe suprafaţa Pământului prin care se obţine o imagine obiectivă a acestora, ancorată în repere spaţio-temporale bine definite. Observarea suprafeţei Pământului reprezintă o activitate cu caracter permanent a mediului ştiinţific, urmărindu-se înţelegerea proceselor şi fenomenelor care se produc pe planeta noastră precum şi identificarea şi monitorizarea schimbărilor naturale sau produse de activitatea umană asupra mediului natural. Senzorii pasivi dispun de parametri tehnici care permit detectarea fenomenelor şi schimbărilor produse pe suprafaţa terestră, asigurând datele necesare pentru cartografierea sau monitorizarea caracteristicilor biofizice şi geofizice ale suprafeţei terestre, urmărindu-se înţelegerea impactului activităţii umane asupra ecosistemelor.

Utilizarea în scop militar a senzorilor pasivi asigură realizarea unor hărţi detaliate a zonelor supravegheate, inclusiv a celor urbane, detectarea ameninţărilor în timp util şi asigurarea suportului informaţional necesar desfăşurării procesului de planificare precum şi la coordonarea şi executarea unor lovituri precise asupra obiectivelor.

Author Biography

Petru PÎRJOL, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
A absolvit Institutul militar de radiolocaţie „Avram Iancu” în anul 1991 şi a fost repartizat la un batalion radiotehnic, care asigura sprijinul informaţional al unităţii de aviaţie de la Feteşti. În perioada 1991-2006 a ocupat funcţii pe linie operaţională la radare şi în Punctul de Fuziune al Senzorilor de la Feteşti. Din anul 2006 a fost încadrat la Secţia Instrucţie Radiolocaţie şi Război Electronic din Statul Major al Forţelor Aeriene, unde a desfăşurat activităţi specifice până în anul 2011. În perioada 2011-2012 a fost student la programul de studii universitare de masterat Conducere interarme forţe aeriene. După absolvire a fost încadrat şef al Operaţiilor şi Instrucţiei la o unitate din Statul Major al Forţelor Aeriene, iar începând cu 01.10.2014 este încadrat pe funcţia de instructor superior la Departamentul Forţe Aeriene din cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major a Universităţii Naţionale de Apărare Carol I.

References

Clausewitz Carl von, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.
Irons James R., Dwyer L. John, Barsi A. Julia, The next Landsat satellite: The Landsat Data Continuity Mission, Remote Sensing of Environment, vol. 122, Publisher Elsevier, Amsterdam, 2012.
Mihai B., Teledetecţie-noţiuni generale, Departamentul de învăţământ deschis la distanţă CREDIS, Bucureşti, 2008.
Moştoflei Constantin, Gheorghe Văduva, Tendinţe in lupta armată, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2004.
Niţu Constantin, Niţu Călin Daniel, Tudose Corneliu-Eftimie, Mircea Cristian Vişan, Sisteme informaţionale geografice şi cartografie computerizată, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2002.
Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1998.
https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/mission-details/
https://landsat.gsfc.nasa.gov/how_landsat_helps/
https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/l/landsat-8-ldcm
https://landsat.gsfc.nasa.gov/tirs-design/
Published
2020-03-26
Section
Articole